AKTUĀLI

Attīstības programma

Burtnieku novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam gala redakcijas apstiprināšana.

Saskaņā ar Burtnieku novada Domes 2012.gada 15.augusta lēmumu Nr.328. (prot. Nr.10, §1.) ir apstiprināta „Burtnieku novada attīstības programmas 2012. 2018.gadam" gala redakcija.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka attīstības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem un ietver sekojošas nodaļas:

1.      Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;

2.      Stratēģiskā daļa;

3.      Rīcības plāns;

4.      Programmas uzraudzības kārtība;

5.      Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Burtnieku novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam izstrādāta ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšanā" 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APJA/VRAA/100/013 „Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” ietvaros

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
27282930 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit