AKTUĀLI

2016. gads

2016.gada 16.martā Burtnieku novada pašvaldības dome izsludināja jau otro Vides attīstības projektu konkursu, paredzot tā īstenošanai 6000 eiro, bet viena projekta īstenošanai ne vairāk kā 500 eiro. Projektu konkursa mērķis ir veicināt Burtnieku novada iedzīvotāju neformālo interešu grupu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iesaistīšanos novada teritorijas labiekārtošanas darbu īstenošanā.

2016.gada vides projektu konkursa ietvaros tika saņemti 19 projektu pieteikumi, kuru īstenošanai nepieciešami 14410,84 eiro, no kuriem 8952,84 eiro sastādītu pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Ņemot vērā, ka pašvaldības piešķirtais finansējuma apjoms bija mazāks nekā projektu pieteikumos pieteiktais, konkursa vērtēšanas komisija rūpīgi izvērtēja katru projekta pieteikumu, piešķirot tam punktu skaitu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Projektu konkursā finansējums bija pietiekams tiem projektu pieteikumiem, kuri kopvērtējumā saņēma vismaz 28,5 punktus.

Kopumā Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkursa šogad atbalstīti tika 13 projekti.

Matīšu pagastā biedrība “Sporta klubs “Matīši”” projekta ietvaros veiks pamatdarbus slēpošanas trases ierīkošanai, attīrot no krūmiem slēpošanas trasei nepieciešamo teritoriju un sagatavojot tās pamatni Matīšu pagasta parkā pie estrādes.

Burtnieku pagastā tiks īstenoti divi projekti – Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze mācītājmuižas teritorijā blakus stāvlaukumam izveidos norobežotu rotaļu laukumu bērniem, kas būs vienīgais publiski pieejamais rotaļu laukums Burtnieka ezera dienvidaustrumu piekrastē. Savukārt, biedrība “Burtnieku Ezerkrasts” iegādāsies inventāru un speciālu tīrīšanas līdzekli, ar kuru palīdzību tiks sakārtota Varoņu birzs un piemineklis “Kritušajiem karavīriem”.

Rencēnu pagastu atbalstīto projektu skaitā pārstāv trīs biedrības. Biedrība “VirziensA” Rencēnu pamatskolas rotaļlaukumā uzstādīs rotaļnamiņu, kurā bērniem kopā ar vecākiem būs iespēja svaigā gaisā pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas, pašu gatavotas galda spēles. Biedrība “Rencēni” skolas sporta laukumā un parkā uzstādīs īpašus, ar latviešu tautas spēka zīmēm dekorētus solus. Biedrība “Šaušanas sporta klubs “Rencēni”” šautuves teritorijā uzstādīs informatīvo stendu un astoņus galdus-krēslus, lai nodrošinātu apmācību, semināru organizēšanu, kā arī nodrošinātu sacensību un treniņu skatītājiem ērtus apstākļus to vērošanai.

Ēveles pagastā biedrība “Pāvulēni” turpinās pērn īstenotā projekta ietvaros uzsākto Ēveles muižas parka teritorijas labiekārtošanu, parkā jau uzstādītos solus un atkritumu urnas papildinot ar ērtiem parka galdiem.

Valmieras pagasts šī gada projektu konkursā pārstāvēts ar kuplāko projektu skaitu. Biedrība “Alejas 7” daudzdzīvokļu mājas Alejas ielā 7 pagalmā izveidots bruģētu celiņu, atjaunos smilšu kasti un šūpoles, uzstādīs jaunu rotaļu laukuma elementu bērnu fizisko prasmju attīstīšanai, izmantojot lietotas automašīnu riepas, kā arī uzstādīs galdiņus un soliņus, kas veidoti no izmantotām elektrisko kabeļu spolēm. Biedrība “Alejas 5” turpinās pērn uzsākto dzīvojamās mājas Alejas ielā 5 teritorijas labiekārtošanu, ieklājot bruģi pie namdurvīm un ierīkojot apmales ap zaļo zonu. Biedrība “BMX sporta klubs “Tālava”” izveidos brīvdabas velo skolu, kas apkārtnes bērniem nodrošinās iespēju padziļināti apgūt velosipēda vadības prasmes, izveidojot stacionārus velosipēda vadīšanu attīstošus velo šķēršļus. Biedrība “Olimpiešu parks” atjaunos Olimpiešu parka centrālo informatīvo zīmi, kas l 2016.gada ziemā tika izdemolēta un vairs nekalpo kā reprezentatīvs elements šim unikālajam objektam. Biedrība “Golfa un tenisa klubs “Avoti”” uzsāks veselības takas izveidi 2100 m garumā, īstenojot nepieciešamo darbu 1.etapu – tiks iezīmēta, marķēta, attīrīta no krūmiem un celmiem takas trase, veikti tās ecēšanas un frēzēšanas darbi. Valmieras pagasta Vanagu ielas 5 iedzīvotāju neformālās grupas dalībnieki daudzdzīvokļu mājas pagalmā izveidos bērnu rotaļu laukumu, uzstādot šūpoles, smilšu kastes un spēļu laukuma elementus.

Diemžēl šogad finansējums nebija pietiekams vēl piecu projektu pieteicējiem, līdzīgi kā pagājušajā gadā, neviens pieteikums netika saņemts no Vecates pagasta. Vēlam veiksmi projektu īstenotājiem, vienlaikus atgādinot, ka atskaites par izlietoto finansējumu kopā ar projektu īstenošanas rezultātu foto fiksāciju jāiesniedz pašvaldības finanšu nodaļā ne vēlāk kā 2016.gada 12.decembrī. Liels paldies visiem iesniedzējiem par lieliskajām idejām un augsto aktivitāti šī gada projektu konkursā.

Kristīne Auziņa, Attīstības nodaļas vadītāja

Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkursa nolikums pieejams šeit.

Projekta pieteikuma anketas veidlapa pieejama šeit.

Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 12.12.2016,  pieejama  šeit.

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
27282930 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit