AKTUĀLI

Kontakti, rekvizīti

SIA ‘’BN KOMFORTS’’
Reģ. Nr. 44103002754
Adrese: Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV-4232

Norēķinu konti:

SEB banka:
Bankas kods UNLALV2X
Konta nr. LV39UNLA0018001467683

Swedbanka:
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV33HABA0551028508596

DNB banka:
Bankas kods RIKOLV2X
Konta Nr. LVRIKO0002013275612

Kontakti

 Valdes loceklis

Ineta Matvejeva Tālr. 26459768, e-pasts: ineta.matvejeva@burtniekunovads.lv

Grāmatvedība
(galvenā grāmatvede)

Dace Zariņa

Tālr.: 22025761
e-pasts: bnkomforts@burtniekunovads.lv vai
dace.zarina@burtniekunovads.lv

Atbildīgais par ūdenssaimniecību Valmieras un Ēveles pagastos

Jānis Ābeltiņš

Tālr.:  27848554
e-pasts: janis.abeltins@burtniekunovads.lv

Atbildīgais par ūdenssaimniecību Vecates,Matīšu,Rencēnu un Burtnieku pagastos

Voitehs Beļuns

Tālr.: 26424747
e-pasts: voitehs.beluns@burtniekunovads.lv

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit