AKTUĀLI

Izpēte

Burtnieka ezers ir nozīmīgākais Burtnieku novada resurss un atpazīstamības pamats.  Latvijas mērogā Burtnieks ir nozīmīga un populāra makšķerēšanas vieta, ap ezeru pieejams plašs atpūtas iespēju piedāvājums gan makšķerēšanas entuziastiem, gan viņu atbalstītājiem. Diemžēl kopējā ezera pieejamība gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem ir nepietiekama - ir maz labiekārtotu pludmaļu, ezera krasti ir aizauguši ar niedrēm un krūmiem, kas ievērojami ierobežo piekļuves iespējas, intensīvās ezera ziedēšanas dēļ vasaras periodā tas nav pilnvērtīgi izmantojams rekreācijas nolūkos. Kopš 2013. gada, sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, ir uzsākts ezera monitoringa projekts ar mērķi iegūt maksimāli daudz derīgu datu par ezera ekosistēmas esošo stāvokli un to ietekmējošajiem rādītājiem. Uzsāktais projekts nav vienīgā iniciatīva, kas veikta ar mērķi iegūt datus par ezera ekosistēmas stāvokli un gūt informāciju par tā atveseļošanas virzienā veicamajiem pasākumiem. Iepriekš veiktā izpēte nav bijusi pietiekami sistemātiska, kā rezultātā nav sasniegts mērķis – Burtnieka ezera ekosistēmas stāvokļa uzlabošanās. Neapšaubāmi, ekosistēmas stāvokļa uzlabošana ir kompleksi veicamu pasākumu kopums, ūdens kvalitātes rādītāju uzlabošana ir izmaksu un laika ietilpīgs pasākums. Īpaši svarīga ir kvalitatīva izpēte un teorētiskās pieejas praktiska modelēšana, ar mērķi  izstrādāt maksimāli efektīvas ezera apsaimniekošanas plānu.

Klimata pārmaiņu ietekmes izpēte

No 22.04.2015. līdz 30.04.2016. Vides risinājumu institūts (VRI) sadarbībā ar  Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI) Burtnieka un Alūksnes ezeros veic izpēti projekta "Sabiedrības informēšana par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros" ietvaros. Plašāka informācija par projektu šeit

Konference „Zinātniskos datos balstīta ezeru apsaimniekošana – Burtnieka ezera piemērs”

Datums: 2013.gada 12.decembris
Norises vieta: Burtnieku pagasta kultūras centrs
Adrese: Jaunatnes iela 15, Burtnieki

Ievadinformācija par Burtnieka ezeru (prezentācija)
Raimonds Indrāns, Burtnieku novada pašvaldība

Saimniekošana Burtnieku ezera krastos (prezentācija)
Andris Urtāns, DAP Life NAT-PROGRAMME eksperts

Burtnieka ezera ekoloģiskās problēmas un zinātniskā izpēte (prezentācija)

Matīss Žagars, Vides risinājumu institūts

Modelēšana (prezentācija)
Barbel Muller Karulis, Stokholmas universitāte

Ezeru apsaimniekošana – VAS Latvijas Valsts Meži pieredze (prezentācija)
Aldis Sāvičs, VAS Latvijas Valsts Meži

Liepājas ezera apsaimniekošanas pieredze (prezentācija)
Ēvalds Urtāns, biedrība „Liepājas ezeri”

Lubāna ezera apsaimniekošanas pieredze (prezentācija)

Dagnis Vasiļevskis, Dabas aizsardzības pārvalde

Ezeru apsaimniekošanas un ekoloģiskās atveseļošanas pieredze Somijā (prezentācija)

Sammalkorpi Ilkka, Somijas Vides institūts

Licencētā makšķerēšana kā ezeru apsaimniekošanas instruments, pieredze Latvijā un pasaulē (prezentācija)

Armands Roze, Vides risinājumu institūts
Māris Olte, Makšķernieku organizāciju sadarbības padome

Zemes pārvaldības likums, iekšējo ūdeņu valdījums (prezentācija)

Sniedze Sproģe, Latvijas pašvaldību savienība

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2017     

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit