AKTUĀLI

Kā pieteikt bērnu PII

Iesniegums par bērna uzņemšanu rindā uz vietu PII tiek reģistrēts pagastu pārvaldēs, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu. Iesniegumā jānorāda prioritārā PII, ja nepieciešams, atzīmējot vēl alternatīvo iespējamo iestādi.

Vecākiem ir pienākums informēt izglītības pakalpojumu speciālisti par izmaiņām iesniegumā (sākotnēji norādītajā kontaktinformācijā, deklarētajā adresē utt.) 10 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža (tālr. 26423655).

Iesniegumā iespējams atzīmēt vēlamo mācību uzsākšanas laiku, tomēr ieteicams uzsākt izglītības iestādes apmeklēšanu, bērnam sasniedzot atbilstošo vecumu un saņemot komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu. Ja vecāki atsakās no piešķirtās vietas, bērns saglabā vietu rindā, tomēr tas negarantē iespēju saņemt vietu nākamajā mācību gadā.

Iesniegumā iespējams norādīt, vai kāds no bērna brāļiem/māsām jau apmeklē izvēlēto PII, tomēr jāuzsver, ka šī norāde nedod prioritāti attiecībā pret pārējiem bērniem, bet tikai var palielināt iespēju saņemt vietu tajā PII, kuru jau apmeklē brālis/māsa.

Lēmumu par vietas piešķiršanu PII pieņem Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija, skatot iesniegumus prioritārā secībā gan pēc iesnieguma reģistrācijas datiem, gan izvēlētās iestādes un bērna vecuma / dzimšanas datiem. Lēmumu izsūta rakstveidā, nosūtot vēstulē uz iesniegumā deklarēto dzīves vietu vai arī elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja bērnam vairs nav nepieciešama vieta Burtnieku novada pašvaldības PII, tad nepieciešams iesniegt kādā no pagastu pārvaldēm iesniegumu par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Informācija par rindu uz PII redzama mājas lapas sadaļā Pirmsskolas izglītība pie katras PII.

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit