AKTUĀLI

PII "Burtiņš"

Adrese: Ozolu iela 2A, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis:  26330075
E-pasts:  vita.lelle@burtniekunovads.lv; burtins@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Vita Lelle

Metodiķe: Ausma Benuše
Tālrunis: 25628869, e-pasts: ausma.benuse@burtniekunovads.lv

Bērnu peldbaseina administrācija: tālr. 26405434.

Par PII "Burtiņš"

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Burtiņš” savu darbu sākusi 2014. gada 3. novembrī.  Iestādē tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111. Piedāvājam arī izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem – kods 01015511. PII „Burtiņš” izglītības satura apguve notiek rotaļnodarbību veidā, darbojoties ar bērniem gan apakšgrupās, gan individuāli.

Mēs priecājamies par savu peldbaseinu. PII „Burtiņš” baseinā, trenera iedrošināti, bērni mācās nebaidīties no ūdens un apgūst pirmās peldēšanas iemaņas. Bērni bērnudārzā apgūst mūsdienām nepieciešamās prasmes, svin svētkus. To norisi regulāri atspoguļojam Burtnieku novada pašvaldības mājas lapā.


Darba laiks darba dienās: no 7.30  līdz 18.30
Grupu skaits: 9
Bērnu skaits: 185 bērni vecumā no 1,5 -7 gadiem.


Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē strādā:

  • 27 darbinieki (pedagoģiskais personāls)

Vadītāja: Vita Lelle
Metodiķe: Ausma Benuše
Mūzikas skolotājas: Aigita Guoģe - Lapiņa un Zanda Gailīte
Sporta skolotājs: Ventis Beķeris
Peldēšanas treneres: Paula Rozenvalde un Evija Dārziņa
Logopēds: Līga Miķelsone
Psihologs: Vija Toča

  • 24 darbinieki (saimnieciskais personāls)

Saimnieks: Valērijs Pudenko
Medmāsa: Valentīna Drevinska
Lietvede: Māra Zauere

SIMBOLIKA

HIMNA

Lasīt, rakstīt mācos es,
Kopā salikt zilbītes;
Burtiņš ir mans mīļais draugs,
Vienmēr uzticams un jauks.
    
Kad ir Burtiņš izlasīts,
Citi burti lasās līdz,-    
Priecīgs esmu es un viņš,
Iznāk vārdiņš, teikumiņš.

Sēnes lasa groziņā,
Ogas lasa turziņā,
Tikai burtus, tikai burtus-
Grāmatā…

KAROGS

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit