PII "Namiņš"

Adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV 4210
Tālruņi:   28676920, 29367074 (vadītāja)
E-pasts:  matisipii@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Ivaise Melkere

Pirmskolas izglītības iestāde „Namiņš” ir Burtnieku novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Atjaunota un darbu atsākusi 2013. gada 1. septembrī. Mūsu iestāde ir kā pasaku pasaule ar sakārtotu infrastruktūru, kur norit izglītojoša, radoša un aktīva mācību darbība, un kurā tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programma- kods 01011111. Galvenais līdzeklis mācīšanas procesā ir rotaļa, kurā bērni ar prieku, aizrautību un entuziasmu bauda mācību procesu.

Bērni PII „Namiņā” no 2013.-2017.gadam kopīgi strādāja divās jaukta vecuma grupās, bet no 2017.gada 1.septembra iestādē darbojas trīs grupas:

  1. jaunāko vecuma grupu “Zīļuki” apmeklē mazuļi no 1,5 līdz 2 gadiem,
  2. vidējā vecuma grupā „Pūcītes” no 3 līdz 4 gadiem, bet
  3. vecākajā grupā „Rūķīši” - no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Profesionāls un aizrautīgs pedagogs ir bērna laimes atslēga, kamēr mazulis ir bērnudārzā, tādēļ mūsu pedagogi ir ar bagātīgu un daudzveidīgu pieredzi bērnu audzināšanā un izglītošanā, viņi ir radoši, toleranti, atvērti, sniedzot savas zināšanas, prasmes un iemaņas bērniem un vecākiem, prot iet līdzi laikam un inovācijām. Visiem pedagogiem vienojošā īpašība ir sava darba mīlestība un ikviens velta īpašu uzmanību katram bērnam, pozitīvi motivējot, novērojot, izsecinot un piemeklējot metodes un materiālus, kas vislabāk noder bērna attīstības veicināšanai.

Pedagogi un viņu palīgi „Zīļuku” grupā mazuļu prātus nodarbina rotaļās, lai veidotu pirmās prasmes un iemaņas pasaku, krāsu un skaņu pasaulē. Bērni mācās pierast pie dārziņa, cits pie cita un draudzīgi sadzīvot. Vidējā “Pūcīšu” grupā bērni ir zinātkāri, mērķtiecīgi un izpalīdzīgi, sadarbojoties grupās un veidojot savas pirmās stingrākās draudzības saites, savukārt „Rūķīši” ir dzīvi, aktīvi un patiesi spontāni bērni, viņiem skolotāji rotaļās māca atšķirt labo no ļaunā, kā arī eksperimentu, patstāvīgas darbības un pašatklāsmes ceļā sasniegt gan mazākus, gan lielākus rezultātus.

Protams, bērna attīstības veicināšana ir kopīgs darbs, kas iet roku rokā pedagogiem ar vecākiem, tāpēc īpaša uzmanība tiek veltīta vecāku informēšanai un kopīgai sadarbībai svētkos, sapulcēs, radošajās pēcpusdienās un talkās.

Bērniem trīs reizes dienā tiek nodrošināta ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags). Ēdienkarti sastāda atbilstoši bērnu vecumam, ietverot dārzeņus, sulas, augļus, piena, graudaugu un gaļas produktus.
 
PII „Namiņš” tiek piedāvātas arī licencētas programmas bērniem ar speciālām vajadzībām:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (izglītības programmas kods 01015411);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511).
 Izstrādāts DirectHit