AKTUĀLI

PII "Namiņš"

Adrese: Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV 4210
Tālruņi:   28676920, 29367074 (vadītāja)
E-pasts:  matisipii@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Ivaise Melkere

Pirmskolas izglītības iestāde „Namiņš” ir Burtnieku novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Atjaunota un darbu atsākusi 2013. gada 1. septembrī. Iestādē tiek īstenota vispārējās pirmsskolas izglītības programma - kods 01011111. Galvenais līdzeklis bērnu mācīšanas procesā ir rotaļa.
 
PII „Namiņš” bērniem notiek šādas rotaļnodarbības:

 • Iepazīstināšana ar apkārtni un norisēm dabā;
 • Iepazīstināšana ar sabiedrisko dzīvi;
 • Literatūras apguve;
 • Runas attīstīšana;
 • Matemātisko priekšstatu veidošana, sensorā audzināšana;
 • Zīmēšana;
 • Veidošana;
 • Aplicēšana, konstruēšana;
 • Rokdarbi, mājturība;
 • Sports.


Bērni PII „Namiņš” darbojas divās jaukta vecuma grupās. Jaunākajā grupā „Pūcītes” mācās bērni no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, bet vecākajā grupā „Rūķīši” - no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Audzinātājas „Pūcīšu” grupā mazuļu prātus nodarbina rotaļās, lai veidotu pirmās prasmes un iemaņas pasaku, krāsu un skaņu pasaulē. Bērni mācās pierast pie dārziņa, cits pie cita un draudzīgi sadzīvot. Savukārt „Rūķīši” ir dzīvi, aktīvi un patiesi spontāni bērni. Šiem bērniem audzinātājas rotaļās māca atšķirt labo no ļaunā un paveikt gan mazus, gan lielākus darbus.

Bērniem PII „Namiņš” trīs reizes dienā tiek nodrošināta ēdināšana (brokastis, pusdienas, launags). Ēdienkarti sastāda atbilstoši bērnu vecumam, ietverot dārzeņus, sulas, augļus, piena, graudaugu un gaļas produktus.
 
PII „Namiņš” tiek piedāvātas arī licencētas programmas bērniem ar speciālām vajadzībām:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (izgl.progr.kods 01015411);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (izgl.progr.kods 01015511).
   

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Oktobris 2017     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit