AKTUĀLI

PII "Sienāzītis"

Adrese: Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Tālruņi: 26447410, 26337517 (vadītāja)
E-pasts: linda.sene@burtniekunovads.lv
Vadītāja: Linda Sēne

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis” ir Burtnieku novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde. Bērnudārzam Burtniekos ir 50 gadus sena vēsture. 

Iestāde īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111. Programma notiek latviešu valodā. Izglītības procesu nosaka pirmsskolas izglītības galvenie darbības virzieni un ieteikumi, kurus akceptējusi Izglītības un zinātnes ministrija. 
 
Izglītības satura apguve PII „Sienāzītī” tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības tiek organizētas gan vienlaikus visā grupā, gan apakšgrupās, gan individuāli. Bērni PII „Sienāzītis” darbojas divās jaukta vecuma grupās. Jaunāko grupu apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem. Savukārt vecāko grupu - bērni no 5 līdz 7 gadiem. Katrā grupā ar bērniem strādā divas pirmsskolas skolotājas, kuras māca arī mūziku un sportu. Izglītības iestādē strādā arī skolotājs - logopēds.
 
PII „Sienāzītis” darba laiks ir piecas dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 7:30 līdz 17:30.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit