PII "Zīļuks"

Adrese: Valkas iela 6, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads,  LV-4232
Tālrunis: 26405140
Vadītājas p.i.: Dina Oliņa
 

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" ir dibināta 1949. gadā un ir viena no pirmajām Latvijā, kas savu darbību sāka kā kolhoza bērnudārzs. 1993. gadā tā nonāk Rencēnu pagasta padomes paspārnē. Līdz ar novada izveidošanos tā ir Burtnieku novada pašvaldības pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde. Iestāde īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu pirmsskolas izglītības programmu - kods 01011111.

PII "Zīļuks" bērni apmeklē divās jaukta vecuma diennakts grupās – jaunākajā mācās bērni no 2 līdz 4 gadiem, bet vecākajā no 5 līdz 7 gadiem. Ar bērniem darbojas četras skolotājas, kuras ar rotaļas un mūzikas palīdzību jau no mazotnes sekmē bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību. Bērni skolas gaitām tiek sagatavoti ar interaktīvu metodi - mācīšanos darot. Risinot praktiskus, reālās dzīves uzdevumus, bērni vislabāk apgūst dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes. Sporta skolotāja māca nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības. Savukārt skolotāja - logopēde palīdz novērst valodas traucējumus.
 
Bērniem ir iespēja apmeklēt Rencēnu pagasta kultūras nama deju pulciņu "Spriņģotāji", kurš darbojas PII "Zīļuks" telpās. Savas dziedāšanas prasmes var izkopt pulciņā "Knīpuči". Katru gadu vasarā bērni kopā ar darbiniekiem un vecākiem piedalās izglītojošās mācību ekskursijās. PII "Zīļuks" piedalās arī ZAAO vides projektā "Cilvēks vidē", kas veicina bērnu un vecāku izglītošanu un mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā. Lielu prieku bērniem un pieaugušajiem sagādā svētki bērnudārzā un gatavošanās tiem.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit