Vidējās izmaksas PII

Vidējo izmaksu aprēķināšanas kārtība vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā Burtnieku novadā.

Saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.pants 2.2 daļu Burtnieku novada pašvaldība noteikusi nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā.

Izmaksas aprēķinātas, pamatojoties uz  MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ", un ņemot vērā audzēkņu skaitu konkrētā izglītības iestādē uz 2017.gada 1.janvāri.

2017.gadā vidējās izmaksas vienam izglītojamajam Burtnieku novadā:

PII "Zīļuks"- EUR 218,63
PII "Sienāzītis"- EUR 138,04
PII "Namiņš"- EUR 158,30
PII "Burtiņš" - EUR 170,84

Izmaksas apstiprinātas ar Burtnieku novada pašvaldības domes 18.01.2017. sēdes lēmuma Nr.3 protokolu Nr.2.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit