AKTUĀLI

Burtnieku Ausekļa pamatskola

Adrese: Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki, "Skola", LV-4206
Tālruņi: 29102355 (direktore), 25600958 (lietvedība), 25629654 (sākumskola)
E-pasts: ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktore: Ināra Stepanova

Pirmās rakstiskās ziņas par izglītību Burtniekos ir atrodamas vairāk kā 300 gadus senos dokumentos. Jau 1685.gadā Burtnieku skola ir minēta starp pirmajām 15 lauku skolām. Burtnieku pusē izglītība un kultūra aizvien bijusi cieņā. Nozīmīgs burtnieciešiem ir 1930. gads, kad tiek iesvētīta Ausekļa 4-klasīgā pamatskola, kas, apvienojoties Draudzes skolai, Briedes skolai un Eiķena skolai, jau rudenī pārtop par  pilnu 6-klasīgo  pamatskolu. Ar 1945. gadu  Ausekļa skola kļūst par 7-gadīgo pamatskolu. 1960. gadā uz šīs skolas bāzes tiek atvērta republikas internātskola, bet Ausekļa skola pārcelta uz Burtnieku centru, kur apvienojas ar 1.-4. krievu plūsmas klasēm un izveidojas par Burtnieku 7-gadīgo skolu ar Latviešu un krievu mācību valodām. 1963. gadā skolu reorganizē par Burtnieku 8-gadīgo skolu. Vēl pāris reizes atbilstoši izmaiņām valsts izglītības likumos uz neilgu laiku skolas nosaukums mainās, līdz 1991. gadā Burtnieku pamatskola tiek pārveidota par vidusskolu. 1993. gadā notiek vēl vienas izmaiņas – ir beigusi pastāvēt internātskola, bet Burtnieku skola pārceļas uz savām bijušajām telpām un atgūst Ausekļa skolas vārdu. Kopš šī brīža skola tā arī saucas – Burtnieku Ausekļa vidusskola.

2014. /2015. mācību gadā uzņem audzēkņus 10.klasē ar iegūtu pamatizglītību:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā /kods 31011011/;
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā /kods 31014011/ ar iespēju izvēlēties:
  • Hipoloģiju - mācību par zirgu kopšanu un trenēšanu, sadarbībā ar Burtnieku zirgaudzētavu;
  • Aktīvo un dabas tūrismu;
  • Komerczinības.

Audzēkņiem ir iespēja:

 • Nodarboties ar jātnieku sportu;
 • Darboties multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrā;
 • Darboties skolēnu pašpārvaldē;
 • Izmantot  dienesta viesnīcu;
 • Saņemt pašvaldības nodrošinātu ēdināšanu;

Skola ir akreditēta uz 6 gadiem - līdz 2020.gada aprīlim.
Skola ir partneris COMENIUS - ERASMUS+ projektā, kas nodrošina sadarbību ar Franciju.

Informācija: tel. 25600958 /lietvedība/, 29102355 /direktore/
e-pasts: auseklavidusskola@burtniekunovads.lv

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

  TWITTER
 Izstrādāts DirectHit