Ēveles pamatskola

Adrese: Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Pamatskola", LV-4712
Tālrunis: 25467555
E-pasts: eveles.pamatskola@burtniekunovads.lv
Direktors: Ilze Cara

Ēveles pamatskola dibināta 1871. gadā  un 2016. gada vasarā svinēs 145 gadu jubileju. 2009. gadā skolai pievienota pirmsskolas grupa.Skolā un pirmsskolas grupā kopā strādā 15 pedagogi. Šeit tiek īstenotas četras pamatizglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības  izglītības programmu,
  2. Speciālā izglītības programmu skolēniem ar grūtībām mācībās,
  3. Speciālā izglītības programmu ar garīgās attīstības traucējumie,
  4. Pirmskolas izglītības programmu.

Tradīcijas un interešu izglītība

Skolā ir interesantas mācību priekšmetu nedēļas, mācību olimpiādes, dažādi konkursi. Ik gadu skolēni veiksmīgi piedalās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolā tiek rīkoti skaisti un pārdomāti pasākumi - Dzejas dienas, 18. novembris, Ziemassvētki, pēdējā zvana diena, izlaidums u.c.

Skolai ir izveidojusies sadarbība ar Trikātas, Sedas, Ērģemes, Jeru, Ramatas un Rencēnu skolām (kultūras pasākumi) un Burtnieku Ausekļa vidusskolu, kur skolēni dodas piedalīties Lāčplēša dienas stafetes skrējienā un erudītu konkursā.

Skolā darbojas skolēnu vokālais ansamblis, deju kolektīvs, mazpulks, folkloras kopa, radošā studija,kokapstrādes pulciņš, sporta grupa un jaunsargu grupa.

Vides izglītība

Ēveles pamatskola piedalās Ekoskolu programmā un ir ieguvusi Starptutiskās EKO skolas nosaukumu un augstāko apbalvojumu - Zaļo karogu.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Taču šī programma neaprobežojas tikai ar vides pārvaldību skolā, jo tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, vairo interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit