AKTUĀLI

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Burtnieku novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir Burtnieku novada domes izveidota institūcija, ar padomdevēja tiesībām, kuras mērķis ir veicināt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un sabiedriskajā dzīvē. Komisijas darbību reglamentē nolikums.

Komisijas sastāvā:

domes deputāts Viesturs Karlivāns, domes deputāts Gatis Cukmacis, jauntanes lietu speciāliste Daiga Kīna, Sociālā dienesta pārstāve Arita Cukmace, Burtnieku Ausekļa vidusskolas direktore Ināra Stepanova, Vecates pagasta pārstāve Diāna Krastiņa, kultūras darba koordinatore Ligita Jenča, "Valmiermuižas kultūras biedrības" pārstāve Zane Kaķe, novada uzņēmēja Silvija Reņģe, jauniešu biedrības "VirziensA" pārstāve Kristīne Goba, domes deputāts Jānis Matisons, biedrības "Burtnieku kultūrvide" pārstāve Marika Daļecka, biedrības „Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība" jauniešu nodaļas pārstāve Sintija Skulte, biedrības "Pāvulēni" pārstāve Inese Perova.

Komisijas sēdes

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (13.04.2015.) Protokols
 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde (18.05.2015.)  Protokols

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit