Balvu piešķiršanas kārtība

Burtnieku novada pašvaldības dome 2015. gada 21. oktobrī apstiprināja noteikumus Nr. 6 "Par kārtību, kādā piešķiramas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, un naudas balvas apmēru". Noteikumi ietver kārtību, kā piešķiramas balvas izglītībā un kultūrā. Noteikumi pieejami šeit.

 Izstrādāts DirectHit