Ēveles pagasta kultūras centrs

Adrese: Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Tālrunis: 26118879
Vadītājs: Anda Jukāme
Draugiem.lv konts: evelespagasts

Ēveles pagasta kultūras centrā darbojas:
•    Senioru deju kopa "Ēvele" (vadītāja Irida Jukāme);
•    Līnijdeju pulciņš (vadītāja Inguna Rudzīte);
•    Jauniešu vokālais ansamblis (vadītāja Līga Reņģe);
•    Pirmsskolas bērnu dziedāšanas pulciņš (vadītāja Līga Reņģe);
•    Ģitāristu pulciņš (vadītājs Jānis Rolmanis);
•    Studija “Tīne” (vadītāja Laine Krūskopa);
•    Sporta pulciņš ( vadītājs Guntars Zīvers)  - nodarbības notiek Ēveles pamatskolas sporta zālē;
•    Mūziķu apvienība "Avantūra" (balles muzikanti) - kontaktpersona Ojārs Ābols, tālr. 26596445.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit