AKTUĀLI

Ēveles pagasta kultūras centrs

Adrese: Burtnieku novads, Ēveles pagasts, Ēvele, "Ēveles klubs", LV-4712
Tālrunis: 26118879
Vadītājs: Anda Jukāme
Draugiem.lv konts: evelespagasts

Pašdarbības kolektīvi

•    Senioru deju kopa "Ēvele" (vadītāja Irida Jukāme)
•    Jauniešu vokālais ansamblis "Ēveles meitenes" (vadītāja Lelde Poruka)
•    Teātra pulciņš (vadītāja Sanita Kalniņa)
•    Austrumu deju pulciņš (vadītāja Irina Boriseviča)
•    Ģitāristu pulciņš (vadītājs Jānis Rolmanis)
•    Līnijdejas (vadītāja Inguna Rudzīte)
•    Mūziķu apvienība "Avantūra" (balles muzkanti) - kontaktpersona Ojārs Ābols, tālr. 26596445

Ēveles pagasta kultūras centra Ēveles tautas nama nedzīvojamo telpu nomas maksa pasākumiem, kas nav saistīti ar sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu:

Nr. p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN,  EUR PVN* 21%, EUR Cena ar PVN, EUR
1. Lielā zāle
(platība 154,8 m2)
1 stunda 21,49 4,51 26,00
2. Mazā zāle
(platība 29,5 m2)
1 stunda 5,87 1,23 7,10

*saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma VI nodaļā noteikto.

Burtnieku novadā deklarētiem  iedzīvotājiem vai juridiskām personām, kuru juridiskā adrese ir Burtnieku novada administratīvajā teritorijā,  telpu nomai piemēro 20 % atlaidi.

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Septembris 2017     

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit