Matīšu pagasta kultūras nams

Adrese: Burtnieku novads, Matīšu pagasts, Matīši, Skolas iela 11, LV-4210
Tālrunis: 29697319
Vadītājs: Ligita Jenča

Pašdarbības kolektīvi

  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Līksme”.  Kolektīva vadītāja Iveta Kļaviņa.
  • Mūsdienu deju grupa.  Vadītāja Aiga Mušperte.
  • Bērnu deju kolektīvs "Kamolītis". Vadītāja Dace Rulle. 
  • Senioru sieviešu vokālais ansamblis.  Vadītājs Mārtiņš Roziņš.
  • Dāmu deju kolektīvs. Vadītāja Gunta Ābele.
  • Sieviešu vokālais ansamblis. Vadītājs Mārtiņš Roziņš.
  • Amatierteātris. Režisore Nelda Bailīte – Irmeja.
  • Folkloras kopa. Vadītāja Mārtiņš Roziņš.
  • Interešu kopa “Latviskās dzīves ziņa”. Vadītāja Anna Paņina.

 

 Izstrādāts DirectHit