AKTUĀLI

Valsts karoga lietošana

Dienas, kad jāizkar Latvijas valsts karogs:

-    1.maijs Latvijas Reublikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki
-    4.maijs  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
-    21.augusts Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena
-    11.novembris Lāčplēša diena
-    18.novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Dienas, kad jāizkar Latvijas valsts karogs sēru noformējumā:

-    25.marts  Koministiskā genocīda upuru piemiņas diena
-    14.jūnijs  Koministiskā genocīda upuru piemiņas diena
-    17.jūnijs Latvijas republikas okupācijas diena
-    4.jūlijs Ebreju tautasgenocīda upuru piemiņas diena
-    Decembra 1.svētdiena Pret Latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Kā jāizkar Latvijas valsts karogs

Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

Atbildība par Latvijas valsts karoga lietošanas noteikumu ievērošanu

Par Latvijas valsts karoga un citu karogu lietošanu pie ēkām un telpās atbilstoši Latvijas valsts karoga likumam un noteikumiem atbildīgs ir attiecīgās ēkas vai telpu valdītājs vai turētājs, vai tā pilnvarota persona, kurai uzlikts attiecīgais pienākums. Par šo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā. Latvijas valsts karoga lietošanas noteikumu ievērošanu uzrauga pašvaldības.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit