Budžets

Burtnieku novada pašvaldības 2018. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr. 2/2018 "Par Burtnieku novada pašvaldības budžetu 2018. gadam" (pievienotais fails)

Paskaidrojuma raksts (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 1 "Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 2 "Burtnieku novada pašvaldības specbudžets 2018. gadam (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem)" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 3 "Burtnieku novada pašvaldības specbudžets 2018. gadam - ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 4 "Burtnieku novada pašvaldības pārskats par saistību apmēru" (pievienotais fails)

Pielikums Nr. 5 "Burtnieku novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību degvielas apmērs 2018. gadam" (pievienotais fails)


Citi Burtnieku novada pašvaldības budžeti:

Burtnieku novada pašvaldības 2017. gada budžets

Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada budžets

 Izstrādāts DirectHit