AKTUĀLI

Būvniecības paziņojumi

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem Burtnieku novada būvobjektos, kuros kādas darbības fiksētas Burtnieku novada būvvaldē pēc 01.01.2016., ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi > sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem > apakšsadaļās tekstuālā informācija un ģeotelpiskā informācija 

Informācija par būvniecības ieceres iesniegumiem un izsniegtajām būvatļaujām 

Burtnieku novadā no 01.10.2014.

2014.gads (no 01.10.2014.)
vatļaujas Nr. (BIS Nr.)
Iecerētās būves veids
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iesnieguma saņemšanas datums -paziņojuma publicēšanas datums
Būvatļaujas izdošanas datums -  būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums*
Lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju, numurs un datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
11-2/2014/40
0.4 kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve
 T-1089 "Dūre" Z-1, Burtnieku pagasts
13.10.2014.
16.10.2015.
-
16.10.2014.
29.12.2014.
11-2/2014/41
Mēslu krātuve (jauna būvniecība)
 "Birzgaļi", Burtnieku pagasts
15.10.2014.
21.10.2014.
-
21.10.2014.
21.10.2014.
11-2/2014/42
Dzīvojamā māja (jauna būvniecība)
Tālivalža iela 20, Valmieras pagasts
09.10.2014.
23.10.2014.
-
23.10.2014.
23.10.2014.
11-2/2014/43
Olimpiešu parka teritorijas labiekārtošana
"Viesturskola-perspektīvā apbūve", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
27.10.2014.
05.11.2014.
-
05.11.2014.
09.12.2014.
11-2/2014/44
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jumta daļas pārbūve  Burtnieku novads
Nākotnes iela 2, Lizdēni, Rencēnu pagasts
27.10.2014.
05.11.2014.
-
05.11.2014.
07.11.2014.
11-2/2014/45
Drupu nojaukšana
 "Daliņi", Pilāti, Valmieras pagasts
10.11.2014.
13.11.2014.
-
13.11.2014.
13.11.2014.
11-2/2014/46
Meliorācijas sistēmu atjaunošana
 "Silzemniekpļava". Burtnieku pagasts
21.10.2014.
20.11.2014.
-
 
 
11-2/2014/47
Meliorācijas sistēmu atjaunošana
 "Siliņi". Ēveles pagasts
21.10.2014.
20.11.2014.
-
 
 
11-2/2014/48
SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru tīkla pievada pieslēgums VAS LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai
 Matīši, Matīšu pagasts Burtnieku novadā,
14.11.2014.
21.11.2014.
-
21.11.2014.
 
11-2/2014/49
 Kūtsmēslu krātuve (jauna būvniecība)
"Lapaiņi", Burtnieku pagasts
14.11.2014.
22.11.2014.
-
22.11.2014.
22.11.2014.
11-2/2014/50
Dārza māja  (jauna būvniecība) 
"Mežvidi Nr.27", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
06.11.2014.
28.11.2014.
-
28.11.2014.
18.03.2015.
11-2/2014/51
Lopbarības noliktava  (jauna būvniecība)
 "Mareņi", Rencēnu pagasts
18.11.2014.
04.12.2014.
-
04.12.2014.
26.05.2015.
11-2/2014/52
Teritorijas labiekārtošana (jauna būvniecība)
"Parkmaļi", Vecates pagasts
07.11.2014.
05.12.2014.
-
05.12.2014.
26.03.2015.
11-2/2014/53
Meža ceļš  "Mellupes ceļš" (jauna būvniecība)
 „Vagaļu mežs”, „Vecbebru mežs”, „Birzgaļi”,
„Upītes”, Valmieras pagasts, „Upmaļi-1”, Rencēnu pagasts
28.11.2014.
12.12.2014.
-
12.12.2014.
03.07.2015.
11-2/2014/54
Graudu kalte un graudu glabātuve  (jauna būvniecība)
"Kļaviņas", Burtnieku pagasts
05.12.2014.
15.12.2014.
-
15.12.2014.
17.12.2014.
11-2/2014/55
Biroja ēka  (jauna būvniecība)
"Kļaviņas", Burtnieku pagasts
05.12.2014.
15.12.2014.
17.12.2014.
-
15.12.2014.
17.12.2014.
2015.gads
Būvatļaujas Nr. (BIS Nr.)
Iecerētās būves veids
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iesnieguma saņemšanas datums -paziņojuma publicēšanas datums
Būvatļaujas izdošanas datums -  būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums*
Lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju, numurs un datums
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
11-2/2015/1
Jaunlopu ferma, mēslu krātuve, un tehnikas novietne (jauna būvniecība)
 "Bukas ferma", Rencēnu pagasts
18.12.2014.
14.01.2015.
-
14.01.2015.
22.07.2015.
11-2/2015/2
Liellopu ferma (jauna būvniecība)
"Zemturi", Burtnieku pagasts
06.01.2015.
14.01.2015.
-
 
 
11-2/2015/3
Liellopu novietne 100 lopiem (jauna būvniecība)
"Melluplūķu ferma", Rencēnu pagasts
09.01.2015.
15.01.2015.
-
15.01.2015.
 
11-2/2015/4
Garāža (jauna būvniecība)
 Nr.11, 7.korpuss, "Viesturi-1", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
18.12.2014.
16.01.2015.
-
16.01.2015.
27.01.2015.
11-2/2015/5
Divu dzīvokļu māja  (jauna būvniecība)
 "Zirņi", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
16.01.2015.
16.01.2015.
-
21.04.2015.
21.04.2015.
11-2/2015/6
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība)
"Kaija 21", Valmieras pagasts
15.12.2014.
16.01.2015.
-
16.01.2015.
23.01.2015.
11-2/2015/7
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
„Saullēkti 11”, Pilāti, Valmieras pagasts
09.01.2015.
21.01.2015.
-
01.07.2015.
 
11-2/2015/8
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
„Saullēkti 14”, Pilāti, Valmieras pagasts
09.01.2015.
21.01.2015.
-
01.07.2015.
 
11-2/2015/9
Dzīvojamā māja  (pārbūve) 
„Straumes”, Valmieras pagasts
16.01.2015.
28.01.2015.
-
28.01.2015.
 
11-2/2015/10
Dzīvojamā māja
Alejas iela 8, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
21.01.2015.
29.01.2015.
-
29.01.2015.
29.01.2015.
11-2/2015/11
Lauksamniecības mašīnšķūnis, noliktava, mehānisko darbnīcu ēkas daļa (piebūve) nojaukšana
„Rūpnieki 2”, Rūpnieki, Valmieras pagasts
28.11.2014.
02.02.2015.
-
 
 
11-2/2015/12
0.4 kV tīkla pārbūve
T-1262 „Lāčplēsis” Z-2, Z-3,  Burtnieki, Burtnieku pagasts
21.01.21015.
06.02.2015.
-
06.02.2015.
06.02.2015.
11-2/2015/13
Biškopja saimniecības ēka   (jauna būvniecība) 
Lāčplēša iela 3A, Burtnieki, Burtnieku pagasts
22.01.21015.
06.02.2015.
-
06.02.2015.
06.02.2015.
11-2/2015/14
Kultūrvēsturiskās ēkas „Vecā kungu māja”, ar iespēju rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus, pārbūve
„Vecā kungu māja”, Rencēnu pagasts
04.02.2015.
19.02.2015.
-
19.02.2015.
 
11-2/2015/15
Garāža (jauna būvniecība)
Garāža Nr.2, 2.korpuss, "Viesturi-1", Valmieras pagasts
06.02.2015.
28.02.2015.
-
25.02.2015.
25.02.2015.
11-2/2015/16
Kafejnīcas "Lāse" jumta pārbūve
"Lāse", Lizdēni, Rencēnu pagasts
19.02.2015.
03.03.2015.
-
03.03.2015.
10.03.2015.
11-2/2015/17
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
 "Priedītes 2", Valmieras pagasts
06.02.2015.
04.03.2015.
-
30.06.2015.
30.06.2015.
11-2/2015/18
Dzīvojamā māja ar saimniecības telpām  (jauna būvniecība) 
Namela aleja 3, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
02.03.2015.
16.03.2015.
-
16.03.2015.
16.03.2015.
11-2/2015/19
Dzīvojamās mājas pārbūve un garāžas būvniecība
"Priedītes 1", Ēveles pagasts
17.03.2015.
08.04.2015.
-
08.04.2015.
08.05.2015.
11-2/2015/20
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
 "Saules 1", Pilāti, Valmieras pagasts
24.03.2015.
08.04.2015.
-
03.07.2015.
03.07.2015.
11-2/2015/21
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Kalnieši 14", Pilāti, Valmieras pagasts
08.04.2015.
07.05.2015.
-
07.04.2016.
07.04.2016.
11-2/2015/22
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve
Parka iela 5, Rencēni, Rencēnu pagasts
08.05.2015.
08.05.2015.
-
08.05.2015.
08.05.2015.
11-2/2015/23
Meliorācijas sistēmu atjaunošana
 "Lejaszvārtes", Ēveles pagasts
15.04.2015.
12.05.2015.
-
 
 
11-2/2015/24
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Saullēkti 16", Pilāti, Valmieras pagasts
15.04.2015.
12.05.2015.
-
30.07.2015.
30.07.2015.
11-2/2015/25
Saimniecības ēkas pārbūve
"Grāvīši", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
15.04.2015.
15.05.2015.
-
30.07.2015.
30.07.2015.
11-2/2015/26
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
Zaķu iela 1A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
16.04.2015.
15.05.2015.
-
15.05.2015.
15.05.2015.
11-2/2015/27
Dārza māja  (jauna būvniecība) 
„Bēršas 96”, Rencēnu pagasts
12.04.2015.
19.05.2015.
-
19.05.2015.
19.05.2015.
11-2/2015/28
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Saullēkti 3", Pilāti, Valmieras pagasts
23.04.2015.
19.05.2015.
-
22.07.2015
22.07.2015
11-2/2015/29
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība) 
"Madaras", Pilāti, Valmieras pagasts
29.04.2015.
19.05.2015.
-
19.05.2015.
19.05.2015.
11-2/2015/30
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība) 
Saimniecības ēka, Jaunatnes iela 10, Burtnieki, Burtnieku pagats
05.05.2015.
19.05.2015.
-
19.05.2015.
19.04.2016.
11-2/2015/31
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība) 
Saimniecības ēka, Jaunatnes iela 10, Burtnieki, Burtnieku pagats
05.05.2015.
19.05.2015.
-
19.05.2015.
03.06.2015
11-2/2015/32
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, malkas novietne, palīgēka-mazēka (jauna būvniecība) 
"Ārnīši", Valmieras pagasts
12.05.2015.
19.05.2015.
-
19.05.2015.
 
11-2/2015/33
Savrupmājas jaunbūve
"Saules 2", Pilāti, Valmieras pagasts
14.05.2015.
12.06.2015.
-
18.08.2015.
18.08.2015.
11-2/2015/34
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Kalnieši 12", Pilāti, Valmieras pagasts
08.06.2015.
12.06.2015.
-
12.06.2015.
12.06.2015.
11-2/2015/35
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība) 
"Bumbieri", Valmieras pagasts
27,05.2015.
17.06.2015.
-
17.06.2015.
01.07.2015.
11-2/2015/36
Saimniecības ēkas pārbūve
"Celmiņi", Burtnieku pagasts
26.06.2015.
30.06.2015.
-
30.06.2015.
08.07.2015.
11-2/2015/37
Dzīvojamās mājas pārbūve
Tālivalža iela 27, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
29.06.2015.
01.07.2015.
-
01.07.2015.
17.07.2015.
11-2/2015/38
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve
„Stūrīši”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
29.06.2015.
03.07.2015.
-
03.07.2015.
03.07.2015.
11-2/2015/39
Graudu uzglabāšanas torņi
"Silavirši", Matīšu pagasts
29.06.2015.
03.07.2015.
-
22.07.2015.
22.07.2015.
11-2/2015/40
Dzīvojamās mājas pārbūve un 2 saimniecības ēku būvniecība
 "Ezermaļi" Burtnieku pagasts
19.06.2015.
17.07.2015.
-
17.07.2015.
17.07.2015.
11-2/2015/41
Ielu seguma pārbūve
Lauku iela, Tālivalža iela, Īsā iela, Visvalža  iela, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
17.06.2015.
17.07.2015.
-
17.07.2015.
08.09.2015.
11-2/2015/42
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Jasmīni", Valmieras pagasts
18.06.2015.
20.07.2015.
-
20.07.2015.
20.07.2015.
11-2/2015/43
Meža ceļa "Raga ceļš" pārbūve
"Valsts meži", Burtnieku pagasts
14.07.2015.
03.08.2015.
-
03.08.2015.
17.02.2016.
11-2/2015/44
Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana
„Oši”, „Saulgoži”, „Vecie ģinguļi”, „ Stiprie”, „Rasas”, Rencēnu pagasts
14.07.2015.
03.08.2015.
-
03.08.2015.
27.01.2016.
11-2/2015/45
Meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve
„Salakas”, „Skujene”, Valmieras pagasts
29.07.2015.
03.08.2015.
-
07.04.2016.
07.04.2016.
11-2/2015/46
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka (jauna būvniecība)
"Silmalas" ("Kamenes"), Valmieras pagasts
22.07.2015.
10.08.2015.
-
10.08.2015.
10.08.2015.
11-2/2015/47
Šķūnis (8)   (jauna būvniecība)
"Silmalas" ("Kamenes"), Valmieras pagasts
22.07.2015.
10.08.2015.
-
10.08.2015.
10.08.2015.
11-2/2015/48
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
Ozolu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
24.07.2015.
10.08.2015.
-
21.10.2015.
20.11.2015.
11-2/2015/49
Dzīvojamās mājas piebūve
"Zītari", Rencēnu pagasts
10.08.2015.
20.08.2015.
-
20.11.2015.
19.04.2016.
11-2/2015/50
Saimniecības ēka  (jauna būvniecība) 
"Kalnieši 26", Pilāti, Valmieras pagasts
05.08.2015.
03.09.2015.
-
03.09.2015.
 
11-2/2015/51
Saimniecības ēkas pārbūve
"Kļaviņas", Burtnieku pagasts
06.08.2015.
03.09.2015.
-
23.09.2015.
23.09.2015.
11-2/2015/52
Ēkas Nr.031 (pārbūve)
Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
27.08.2015.
15.09.2015.
-
29.12.2015.
07.01.2016.
11-2/2015/53
Kaltes komplekss un birojs (jauna būvniecība)
 "Gateri", Valmieras pagasts
13.07.2015.
23.09.2015.
-
23.09.2015.
13.10.2015.
11-2/2015/54
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
 "Priedītes 6", Valmieras pagasts
11.09.2015.
30.09.2015.
-
14.03.2016.
14.03.2016.
11-2/2015/55
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
 "Priedītes 4", Valmieras pagasts
11.09.2015.
30.09.2015.
-
14.03.2016.
14.03.2016.
11-2/2015/56
Lauku saimniecības nedzīvojamās ēka (atjaunošana)
"Rimeikas", Vecates pagasts
26.08.2015.
01.10.2015.
-
 
 
11-2/2015/57
 Saimniecības ēka (jauna būvniecība)
"Didzīši", Rencēni, Rencēnu pagasts
17.09.2015.
01.10.2015.
-
01.10.2015.
05.10.2015.
11-2/2015/58
Liellopu novietne (pārbūve)
"Niedrītes", Matīšu pagasts
02.10.2015.
07.10.2015.
 
 
 
11-2/2015/59 (BIS/BV-4.1-2015-50)
Trušu māja (pārbūve)
"Putniņi", Valmieras pagasts
02.10.2015.
30.10.2015.
-
 
 
11-2/2015/60 (BIS/BV-4.1-2015-51)
Ražošanas ēka (pārbūve)
"Zeltiņi-2", Pilāti, Valmieras pagasts
13.10.2015.
02.11.2015.
-
 
 
11-2/2015/61 (BIS/BV-4.1-2015/55)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Šalkas 24", Burtnieku pagasts
13.10.2015.
04.11.2015.
-
 
 
11-2/2015/62 (BIS/BV-4.1-2015-67)
Vasarnīca  (jauna būvniecība)
"Rites", Matīšu pagasts
14.10.2015.
12.11.2015.
-
 
 
11-2/2015/63 (BIS/BV-4.1-2015-68)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
Lauku iela 2A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
05.11.2015.
12.11.2015.
-
12.11.2015.
12.11.2015.
11-2/2015/64 (BIS/BV-4.1-2015-70)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
Krasta iela 15, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
21.10.2015.
13.11.2015.
-
13.11.2015.
 
11-2/2015/65 (BIS/BV-4.1-2015-86)
Stallis (nojaukšana)
Ezera iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts
19.11.2015.
30.11.2015
-
30.11.2015.
 
11-2/2015/66 (BIS/BV-4.1-2015-91)
Saimniecības ēka (jauna būvniecība)
Lauku iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
23.11.2015.
30.11.2015.
-
30.11.2015.
30.11.2015.
11-2/2015/67 (BIS/BV-4.3-2015-3)
Optisko škiedru kabeļu kanalizācijas atzars  (jauna būvniecība)
"Sakari", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
02.12.2015.
07.12.2015.
-
07.12.2015.
07.12.2015.
11-2/2015/68 (BIS/BV-4.1-2015-104)
Tehnikas novietne (jauna būvniecība)
"Lapaiņi", Burtnieku pagasts
07.12.2015.
09.12.2015.
-
03.08.2016.
 
11-2/2015/69 (BIS/BV-4.1-2015-122)
Individuālā dzīvojamā māja (jauna būvniecība)
Stārķu iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
10.12.2015.
21.12.2015.
-
21.12.2015.
21.12.2015.
11-2/2015/70 (BIS/BV-4.1-2015-140)
Dzīvojamā māja, saimniecības ēka un palīgbūve - šķūnis (jauna būvniecība)
"Kalnāres", Matīšu pagasts
11.12.2015.
30.12.2015.
-
 
 
11-2/2015/71 (BIS/BV-4.2-2015-142)
Jaunlopu ferma un mēslu krātuve (jauna būvniecība)
"Birzgaļi", Burtnieku pagasts
11.12.2015.
30.12.2015.
-
03.02.2016., izmaiņas  23.12.2016.
 
2016.gads
Būvatļaujas Nr. (BIS Nr.)
Iecerētās būves veids
Būvniecības ieceres realizācijas vieta
Iesnieguma saņemšanas datums -paziņojuma publicēšanas datums
Būvatļaujas izdošanas datums -  būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums*
Lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju, numurs un datums, 
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
11-2/2016/1 (BIS/BV-4.1-2016-36)
Saimniecības ēka (pārbūve)
"Ausekļi", Burtnieku pagasts
14.12.2015.
08.01.2016.
-
 
 
11-2/2016/2 (BIS/BV-4.1-2016-50)
Teļu novietne (jauna būvniecība)
"Lapaiņi", Burtnieku pagasts
04.01.2016.
13.01.2016.
-
03.08.2016.
 
11-2/2016/3 (BIS/BV-4.1-2016-55)
Dzīvojamā māja (pārbūve)
"Ausekļi", Burtnieku pagasts
28.12.2015.
13.01.2016.
-
13.01.2016.
22.02.2016
11-2/2016/4 (BIS/BV-4.1-2016-61)
Viena dzīvokļa māja (jauna būvniecība)
"Saules 6", Pilāti, Valmieras pagasts
18.12.2015.
13.01.2016.
-
17.02.2016.
 
11-2/2016/5 (BIS/BV-4.1-2016-86)
Viena dzīvokļa māja (jauna būvniecība)
"Kalnieši 23", Pilāti, Valmieras pagasts
21.12.2015.
18.01.2016.
-
21.04.2016.
 
11-2/2016/6 (BIS/BV-4.2-2016-7)
 Graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas komplekss (jauna būvniecība)
"Mehāniskās darbnīcas", Vecates pagasts 
11.01.2016.
Būvatļauja anulēta, jo izsniegta jauna būvatļauja Nr.11-6/2016/53, 06.10.2016.
-
-
-
11-2/2016/7 (BIS/BV-4.4-2016-10)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
ŪSIK kods 545812:02, Matīšu pagastā
25.01.2016.
29.01.2016.
-
27.02.2017.
 
11-2/2016/8 (BIS/BV-4.4-2016-11)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
ŪSIK kods 545812:09, 545812:33, Matīšu pagastā
25.01.2016.
29.01.2016.
-
27.02.2017.
 
11-2/2016/9 (BIS/BV-4.4-2016-12)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
ŪSIK kods 545812:07, Matīšu un Burtnieku pagastā
25.01.2016.
29.01.2016.
-
27.02.2017.
 
11-2/2016/10 (BIS/BV-4.4-2016-13)
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana
ŪSIK kods 54395:47, Vecates pagastā
25.01.2016.
29.01.2016.​
-
27.02.2017.
 
11-2/2016/11 (BIS/BV-4.1-2016-167)
Siltumnīcas ( 2 x 500 m2) (jauna būvniecība)
"Zemturi", Burtnieku pagasts
21.01.2016.
29.01.2016.
-
 
 
11-2/2016/12 (BIS/BV-4.1-2016-166)
Graudu uzglabāšanas torņi (jauna būvniecība)
"Silavirši", Matīšu pagasts
25.01.2016.
29.01.2016.
-
25.02.2016.
25.02.2016.
11-2/2016/13 (BIS/BV-4.1-2016-182)
Liellopu ferma 100 lopiem un mēslu krātuve (pārbūve, jauna būvniecība)
"Melluplūķu ferma", Rencēnu pagasts
27.01.2016.
02.02.2016.
-
 
 
11-2/2016/14 (BIS/BV-4.1-2016-320)
Galdniecības ceha pārbūve par sporta zirgu izjādes manēžu (pārbūve)
Parka iela 2B, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
11.01.2016.
22.02.2016.
-
 
 
11-2/2016/15 (BIS/BV-4.1-2016-659)
Garāža Nr.12 (jauna būvniecība)
"Viesturi 1 k-5", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
03.03.2016.
24.03.2016.
-
24.03.2016.
24.03.2016.
Nr.11-2/2016/16 (BIS/BV-4.1-2016-874)
Dārza māja (jauna būvniecība)
"Jaunķīši", Valmieras pagasts
15.03.2016.
12.04.2016.
-
12.04.2016.
20.04.2016.
Nr.11-2/2016/17 (BIS/BV-4.1-2016-889)
Dzīvojamā māja (jauna būvniecība)
Visvalža iela 9, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
31.03.2016.
13.04.2016.
-
13.04.2016.
13.04.2016
Nr.11-2/2016/18 (BIS/BV-4.2-2016-91)
Sadales gāzes vada izbūve (jauna būvniecība)
Īsā iela, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
31.03.2016.
13.04.2016.
-
28.07.2016.
02.09.2016.
Nr.11-2/2016/19 (BIS/BV-4.3-2016-23)
Kabeļu kanalizācijas atzarojums uz LMT BS "Rūpnieki" (jauna būvniecība)
"Sakarnieki", Rūpnieki, Valmieras pagasts
17.03.2016.
13.04.2016.
-
23.05.2016.
 
Nr.11-2/2016/20 (BIS/BV-4.1-2016-947)
Ēveles klubs (pārbūve)
"Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pagasts
11.04.2016.
15.04.2016.
-
21.10.2016.
21.10.2016.
Nr.11-2/2016/21 (BIS/BV-4.1-2016-1024)
Vasarnīca (jauna būvniecība)
"Ziedonis 18", Valmieras pagasts
04.04.2016.
22.04.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/22 (BIS/BV-4.1-2016-1092)
Vasaras māja (jauna būvniecība) 
"Saullēkti 5", Pilāti, Valmieras pagasts
06.04.2016.
26.04.2016., 28.04.2016.
-
13.07.2016.
13.07.2016.
Nr.11-2/2016/23 (BIS/BV-4.1-2016-1124)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība) 
"Saullēkti 7", Pilāti, Valmieras pagasts
15.04.2016.
27.04.2016.
-
29.07.2016.
01.09.2016.
Nr.11-2/2016/24 (BIS/BV-4.1-2016-1253)
Graudu glabāšanas tvertnes (jauna būvniecība) 
"Celmiņi", Matīšu pagasts
15.04.2016.
11.05.2016.
-
21.09.2016.
21.09.2016.
Nr.11-2/2016/25 (BIS/BV-4.2-2016-140)
Graudu kaltes kompleksa artēziskais urbums (ierīkošana)
"Gateri", Valmieras pagasts, Burtnieku novads
28.04.2016.
11.05.2016.
-
20.05.2016.
20.05.2016.
Nr.11-2/2016/26 (BIS/BV-4.2-2016-163)
Pagalma vides labiekārtošana (jauna būvniecība)
"Ēveles klubs", Ēvele, Ēveles pagasts, Burtnieku novads
16.05.2016.
19.05.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/27 (BIS/BV-4.1-2016-1549)
Pirts (pārbūve)
"Zvejas", Burtnieku pagasts
18.04.2016.
20.05.2016.
-
20.05.2016.
20.05.2016.
Nr.11-2/2016/28 (BIS/BV-4.1-2016-1658)
Sporta spēļu centra pārbūve
"BMX parks", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
06.05.2016.
26.05.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/29 (BIS/BV-4.1-2016-1689)
Noliktava (jauna būvniecība)
"Zītaru dārzs", Valmiermuiža, valmieras pagasts
13.05.2016.
27.05.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/30 (BIS/BV-4.1-2016-1694)
Garāža Nr.17 (jauna būvniecība)
"Viesturi 1" k-2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
13.05.2016.
27.05.2016.
-
27.05.2016.
 
Nr.11-2/2016/31 (BIS/BV-4.2-2016-189)
Zaļais brīvdabas veselības sporta laukums (jauna būvniecība) 
"Vairogi-Valdeko", Valmieras pagasts, Burtnieku novads
25.05.2016.
30.05.2016.
-
13.04.2017
 
Nr.11-2/2016/32 (BIS/BV-4.1-2016-1759) 
Kultūras nama skatītāju zāles pārbūve
Vanagu iela 4, valmiermuiža, Valmieras pagasts
27.05.2016.
01.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/33  (BIS/BV-4.1-2016-1761) 
Burtnieku ezera muzeja telpu izveide (pārbūve)
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts
27.05.2016.
01.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/34  (BIS/BV-4.1-2016-1777) 
Skatu tornis (jauna būvniecība)
"Burtnieks", Burtnieku pagasts
30.05.2016.
01.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/35  (BIS/BV-4.2-2016-200) 
Dabas koncertzāles izveide (jauna būvniecība)
"Nomas zemes 1", Rencēni, Rencēnu pagasts
30.05.2016.
01.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/36  (BIS/BV-4.2-2016-201) 
Škērļu taka (jauna būvniecība)
"Kociņu parks", Matīši, Matīšu pagasts
31.05.2016.
01.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/37 (BIS/BV-4.2-2016-204)
Sporta laukums (jauna būvniecība)
"Parkmaļi", Vecate, Vecates pagasts
01.06.2016.
02.06.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/38 (BIS/BV-4.1-2016-2097)
Lauksamniecības mašīnšķūnis, noliktava, sarga māja (nojaukšana)
"Rūpnieki 2", Rūpnieki, Valmieras pag.
10.06.2016.
17.06.2016.
-
17.06.2016.
20.06.2016.
Nr.11-2/2016/39 (BIS/BV-4.1-2016-2090)
Sezonālie konteineri (novietošana)
"Sapata", Vecates pag.
01.06.2016.
17.01.2016.
-
17.01.2016.
19.01.2017.
Nr.11-2/2016/40 (BIS/BV-4.2-2016-262)
Ūdensvads un kanalizācija (jauna būvniecība)
A3, Iršu parka aleja, Ozolu, Rožu, Vidus iela, Valmiermuiža, Valmieras pag.
17.06.2016.
07.07.2016.
-
07.07.2016.
 
 Nr.11-2/2016/41  (BIS/BV-4.1-2016-2625)
Dārza māja, siltumnīca Nr.1, siltumnīca Nr..2 (jauna būvniecība)
"Mežvidi 23", Valmiermuiža, Valmieras pag.
21.06.2016.
20.06.2016.
-
17.11.2016.
17.11.2016.
Nr.11-2/2016/42 (BIS/BV-4.1-2016-2893)
Ogu un dārzeņu glabātuves Nr.1 (pārbūve), ogu un dārzeņu glabātuve Nr.2, ogu un dārzeņu pieņemšanas ēka (jauna būvniecība), refrižeratora konteiners​ (novietošana)
Valmieras iela 12A, Matīši, Matīšu pag.
06.07.2016.
04.08.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/43  (BIS/BV-4.1-2016-2894)
Kūdras substrāta ražošanas un iepakošanas stacija (jauna būvniecība)
"Lakstīgalas", Rūpnieki, Valmieras pag.
20.07.2016.
04.08.2016.
-
29.09.2016.
29.09.2016.
Nr.11-2/2016/44  (BIS/BV-4.1-2016-2999)
Dzīvojamā māja  (pārbūve)
"Kronīši", Burtnieku pag.
13.07.2016.
11.08.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/45  (BIS/BV-4.1-2016-3022)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Priedītes 8", Valmieras pag.​
20.07.2016.
11.08.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/46  (BIS/BV-4.1-2016-3024)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Saullēkti 8", Pilāti, Valmieras pag.​
25.07.2016.
11.08.2016.
-
06.12.2016.
 
Nr.11-2/2016/47  (BIS/BV-4.1-2016-3024)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Kadiķi", Rūpnieki,   Valmieras pag.
03.08.2016.
06.09.2016.
-
06.09.2016.
06.09.2016.
Nr.11-2/2016/48   (BIS/BV-4.1-2016-3658)
Dārza māja  (jauna būvniecība)
"Ziedonis 53",   Valmieras pag.
02.09.2016.
20.09.2016.
-
20.09.2016.
 
Nr.11-2/2016/49 (BIS/BV-4.1-2016-3637)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
Draudzības iela 15, Valmiermuiža, Valmieras pag.
07.09.2016.
21.09.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/50  (BIS/BV-4.2-2016-427)
Kanalizācijas tīkli (jauna būvniecība)
Valmiermuiža, Valmieras pag.
07.09.2016.
28.09.2016.
-
23.12.2016.
 
Nr.11-2/2016/51  (BIS/BV-4.1-2016-3865)
Ēkas jumta pārbūve
Nākotnes iela 1. Lizdēni, Rencēnu pag.
13.09.2016.
04.10.2016.
-
04.10.2016.
04.10.2016.
Nr.11-2/2016/52  (BIS/BV-4.1-2016-3870)
Dzīvojamā māja, siamniecības ēka  (jauna būvniecība)
Ābeļu iela 11, Valmiermuiža, Valmieras pag.
13.09.2016.
04.10.2016.
-
04.10.2016.
04.10.2016.
Nr.11-2/2016/53  (BIS/BV-4.2-2016-449)
Graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas komplekss (jauna būvniecība)
"Mehāniskās darbnīcas", Vecates pagasts 
27.09.2016.
06.10.2016.
-
11.10.2016.
01.11.2016.
Nr.11-2/2016/54 (BIS/BV-4.1-2016-2941)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Kalnieši 22", Pilāti,  Valmieras pag.
27.09.2016.
06.10.2016.
-
20.03.2016.
20.03.2016.
Nr.11-2/2016/55  (BIS/BV-4.1-2016-4133)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Ezermaļi", Rūpnieki, Valmieras pag.
27.09.2016.
20.10.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/56  (BIS/BV-4.1-2016-4143)
Saimniecības ēkas pārbūve
"Gaujmalas", Valmieras pag
30.09.2016.
20.10.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/57  (BIS/BV-4.2-2016-470)
Graudu pirmapstrādes kompleksa torņi (nojaukšana)
"Kalnavirši", Matīši, Matīšu pag.
12.10.2016.
20.10.2016.
-
20.10.2016.
27.10.2016.
Nr.11-2/2016/58  (BIS/BV-4.1-2016-4357)
Dzīvojamā māja (jauna būvniecība)
"Kļavas 1", Valmieras pagasts
21.10.2016.
07.11.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/59  (BIS/BV-4.1-2016-4358)
Dzīvojamā māja un garāža (jauna būvniecība)
Draudzības iela 29, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
21.10.2016.
07.11.2016.
-
20.03.2017.
20.03.2017.
Nr.11-2/2016/60  (BIS/BV-4.4-2016-264)
Meliorācijas sistēmas pārbūve SIA "Hof-Ranzen" nekustamajos īpašumos
Rencēnu pagasts
01.11.2016.
16.11.2016.
-
29.11.2016.
 
Nr.11-2/2016/61 (BIS/BV-4.1-2016-4500)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
"Ziedonis 48", Valmieras pagasts
03.11.2016.
16.11.2016.
-
 
 
Nr.11-2/2016/62 (BIS/BV-4.2-2016-613)
Kūtsmēslu krātuve (jauna būvniecība)
"Ārņi", Rencēnu pagasts
29.11.2016.
21.12.2016.
-
21.12.2016.
 
2017.gads
2016.gads
Būvatļaujas Nr. (BIS Nr.)
Iecerētās būves veids Būvniecības ieceres realizācijas vieta Iesnieguma saņemšanas datums -paziņojuma publicēšanas datums Būvatļaujas izdošanas datums -  būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums* Lēmuma par atteikumu izdot būvatļauju, numurs un  Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
 
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Nr.11-2/2017/1 (BIS-BV-4.1-2017-75)
Dzīvojamās mājas pārbūve
"Kurpnieki" , Matīšu pagasts
15.12.2016.
06.01.2017
-
06.01.2016.
06.01.2016.
Nr.11-2/2017/2 (BIS-BV-4.1-2017-333)
Pagrabs un samniecības ēka (jauna būvniecība)
"Teteri", Burtnieku pagasts
20.12.2016.
24.01.2017.
-
19.04.2017.
19.04.2017.
Nr.11-2/2017/3 (BIS-BV-4.2-2017-39)
Tenisa kortu izbūve (jauna būvniecība)
"Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
02.01.2017.
27.01.2017
-
 
 
Nr.11-2/2017/4 (BIS-BV -4.2-2017-40)
Piebraucamā ceļa izbūve (jauna būvniecība)
"Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts
02.01.2017.
27.01.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/5  (BIS-BV -4.1-2017-484)
Telpu grupu nojaukšana
Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pagasts
30.01.2016.
01.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/6 (BIS-BV -4.1-2017-485)
Matīšu kultūras nama pārbūve
Valmieras iela 16, Matīši, Matīšu pagasts
30.01.2016.
01.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/7  (BIS-BV -4.2-2017-56)
Ūdensapgādes tīkli (jauna būvniecība)
Burtnieku novada Valmiermuižas ciemā, Valmieras pagastā
27.12.2016.
03.02.2017.
-
29.03.2017.
 
Nr.11-2/2017/8  (BIS-BV -4.2-2017-58)
Ūdensvads (jauna būvniecība)
Melderu iela, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
26.01.2017.
06.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/9  (BIS-BV -4.5-2017-92)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Burtnieki - Pintes"  0 - 5.4 km,  Burtnieku pag, Burtnieku nov. 
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/10  (BIS-BV -4.5-2017-93)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Glāznieki - Veitas - Šķiliņas" 0 - 2.33 km,  Ēveles pag, Burtnieku nov. 
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/11  (BIS-BV -4.5-2017-95)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Graudiņi-Pučurga-Matīši ar atzaru Pučurgas-Plūmes" 0-0.58 km, 0.58-1.54 km, "Matīši-Pučurga-Graudiņi" 3.79-3.21 km, 3.21-0 km, Matīšu pag., Burtnieku nov.
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/12  (BIS-BV -4.5-2017-98)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Sauļi - Melluplūķi"          0 - 0.35 km,    0,43 - 1.15 km, 1.15 - 3.59 km,  Rencēnu pag., Burtnieku nov.
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/13 (BIS-BV -4.5-2017-99)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Valkas šoseja A3 - Vējiņi" no 0.34 km līdz 0.76 km, Valmieras pag., Burtnieku nov.
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/14  (BIS-BV -4.5-2017-101)
Pašvaldības autoceļa pārbūve
"Stūri - Auziņi - Limbažu rajona robeža" 0-1.66 un 1.66 -4.05 km, Vecates pag., Burtnieku nov.
03.02.2017.
08.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/15  (BIS-BV -4.1-2017-639)
Dzīvojamā māja  (jauna būvniecība)
Draudzības iela 21, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
09.01.2017.
10.02.2017.
12.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/16 (BIS-BV-4.2-2017-64) 
Vasarnīcas gāzes apgāde (jauna būvniecība)
"Rites", Matīšu pagasts
23.01.2017.
10.02.2017.
-
10.02.2017.
10.02.2017.
Nr.11-2/2017/17 (BIS-BV-4.1-2017-895)
PII "Sienāzītis" pārbūve
Parka iela 3, Burtnieki, Burtnieku pagasts
16.01.2017.
27.02.2017.
-
 
 
Nr.11-2/2017/18 (BIS-BV-4.1-2017-1468)
Saimniecības ēka (jauna būvniecība)
Krasta iela 13, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
17.03.2017.
29.03.2017.
-
29.03.2017.
29.03.2017.
Nr.11-2/2017/19 (BIS-BV-4.1-2017-1490)
Skatu tornis (jauna būvniecība)

"Burtnieks", Burtnieku pagasts

15.03.2017.
29.03.2017.
-
29.03.2017.
 
Nr.11-2/2017/20 (BIS-BV-4.1-2017-1839)
Estrāde (jauna būvniecība)
"Nomas zeme 1", Rēncēni, Rencēnu pagasts
29.03.2017.
13.04.2017.
-
 
 
 
Klēts pagrabstāva telpu pārbūve 1. un 2. kārta
Dzirnavu iela 2, 2A, Valmiermuiža,  Valmieras pagasts
06.03.2017.
 
 
 
 
 
Notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises un pievadceļš (jauna būvniecīaba)
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
07.04.2017.
 
 
 
 
 
Ietve (jauna būvniecība)
Alejas iela, posmā no Birzītes ielas līdz Valmiermuižas ielai, Valmiermuižā, Valmieras pagastā
10.04.2017.
 
 
 
 

 

* - ja ailē ierakstīts tikai viens datums, tas nozīmē, norādītais datums ir gan būvatļaujas izdošanas datums, gan būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums, ja ir norādīti divi datumi: augšējais  ir būvatļaujas izdošanas datums, apakšējais - būvatļaujas spēkā stāšanās datums un paziņošanas datums.

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Maijs 2017     

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit