AKTUĀLI

Pieteikumu veidlapas

Elektroniski aizpildīt, parakstīt un iesniegt veidlapas iespējams autorizējoties Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi, izvēloties apakšsadaļā Būvniecība nepieciešamo formu.

Burtnieku novada būvvaldē var iesniegt arī veidlapas, kuras pievienotas zemāk, vai pieejamas normatīvo aktu pielikumos

Pievienotie faili

IESNIEGUMS_par_atzimes_veiksanu.doc (42.5 KB)
Iesniegums_buvatļaujas_der_term_pagar_parreg.doc (67.5 KB)
Iesniegums_būvvaldei.doc (26 KB)
Apliecinājuma_karte_vienkāršotai_atjaunošanai_ēkām.docx (25.36 KB)
Būvniecības_iesniegums_ēkām.docx (30.28 KB)
Būvuzrauga_saistību_raksts.doc (46 KB)
Apliecinājums_par_gatavību_ekspluatācijai_ēkām.doc (103.5 KB)
Apliecinājums_par_gatavību_ekspluatācijai_energoapgādei.doc (57 KB)
Apliecinājums_par_ēkas_nojaukšanu.doc (84.5 KB)
Projekta_saskaņošanas_veidlapa_energoapgādei.doc (55.5 KB)
Paziņojums_par_būvniecību_energoapgādei.doc (41.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_meliorācijas_būvju_konservācijai.doc (101 KB)
Paskaidrojuma_raksts_meliorācijas_būvēm.doc (115.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_ēkas_nojaukšanai.doc (126.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_ēkas_lietošanas_veida_maiņai_bez_pārbūves.doc (87.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_ēkas_konservācijai.doc (115 KB)
Paskaidrojuma_raksts_ēkai.doc (189.5 KB)
Paskaidrojuma_raksts_energoapgādei.doc (70.5 KB)
Iesniegums_par_atseviķu_koku_ciršanu.doc (50 KB)
Ēkas_fasādes_apliecinājuma_karte.doc (140.5 KB)
Būvniecības_iesniegums_sakaru_tīkliem.doc (46 KB)
Būvniecības_iesniegums_meliorācijas_būvēm.doc (87 KB)
Būvniecības_iesniegums_energoapgādei.doc (52 KB)
Būvdarbu_vadītāja_saistību_raksts.doc (47.5 KB)
Apliecinājums_par_gatavību_ekspluatācijai_nojaukšanu_meliorācijai.doc (77.5 KB)
Apliecinājums_gatav_ekspluatācijai_sakaru_tīkliem.doc (59 KB)
Apliecinājums_gatav_ekspluatācijai_ēkām.doc (103.5 KB)
Apliecinājuma_karte_enenergoapgādei.doc (126.5 KB)

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Decembris 2017     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit