Būvvalde

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 26436040
Fakss: 64238257
E-pasts: buvvalde@burtniekunovads.lv​

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Trešdienās plkst. 9.00-13.00
Ceturtdienās plkst. 13.00-17.00
Pārējā laikā pēc iepriekšējas vienošanās 

Kontakti

Vadītāja: Rasma Liepiņa
Tālr. 26436040, e-pasts: rasma.liepina@burtniekunovads.lv

​Būvinspektors: Jānis Bušs
Tālr. 25601343, e-pasts: janis.buss@burtniekunovads.lv

Lietvede: Laura Pētersone
Tālr. 64201502, e-pasts: laura.petersone@burtniekunovads.lv

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem Burtnieku novada būvobjektos

Aktuālā informācija par būvniecības procesiem Burtnieku novada būvobjektos, kuros kādas darbības fiksētas Burtnieku novada būvvaldē pēc 01.01.2016., ir pieejama  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) sadaļā E-pakalpojumi > sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem > apakšsadaļās tekstuālā informācija un ģeotelpiskā informācija

Burtnieku novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

Burtnieku novada detālplānojumi  un lokālplānojumi

Informācija un pieteikumu veidlapas:

Pirms NĪ iegādes jānoskaidro

Funkcijas, tiesības un atbildība Pieteikumu veidlapas Darbību reglamentējošie akti Būvniecības procesa shēma (.ptt)

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit