Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Nosaukums

PROJEKTS Grozījumi Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/2017 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Burtnieku novadā”

Aprites stadija Izstrādes stadijā
Dokumenti Saistošo noteikumu projekts
Nosaukums PROJEKTS Saistošie noteikumi "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”
Aprites stadija Izstrādes stadijā
Dokumenti:

Saistošo noteikumu projekts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

 Izstrādāts DirectHit