AKTUĀLI

Dokumentu projekti

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojumu raksti

Pievienotie faili

PROJEKTS_SN_Grozījumi_Par_novada_simbolikas_lietošanu_.pdf (420.88 KB)
PROJEKTS_SN_Kārtība_kā_sedz_pirmsskolas_izglītības_programmas_izmaksas_privātai_izglītības_iestādei.pdf (466.3 KB)
PROJEKTS_SN_Grozījumi_Par_sociālās_palīdzības_pabalstiem_Burtnieku_novadā.pdf (651.87 KB)
PROJEKTS_SN_Sabiedrisko_ūdenssaimniecības_pakalpojumu_sniegšanas_kārtība.pdf (490.93 KB)
BNP_SN_Burtnieku_ezera_licencetas_makskeresanas_nolikums.pdf (1.025 MB)
Saistosie_udensapgade_projekts_precizēts.pdf (483.83 KB)
2017_02_pamatbudzeta_Saistosie_noteikumi_PROJEKTS_GV.pdf (213.08 KB)
2017_02_pamatbudzets_pielikums_1_PROJEKTS.pdf (286.81 KB)
2017_02_pamatbudzets_pielikums_2_PROJEKTS.pdf (490.63 KB)
2017_02_speciāla_budzeta__Saistosie_noteikumi_PROJEKTS_GV.pdf (203.91 KB)
2017_02_specbudzets_pielikums_1_PROJEKTS.pdf (288.79 KB)
2017_02_specbudzets_pielikums_2_PROJEKTS.pdf (288.65 KB)
PROJEKTS_specbudzets_grozījumi_Saistosie_noteikumi.pdf (222.9 KB)
PROJEKTS_specbudzets_pielikums_nr.1.pdf (289.11 KB)
PROJEKTS_specbudzets_pielikums_nr.2.pdf (295.75 KB)
PROJEKTS_pamatbudzeta_grozījumi_Saistosie_noteikumi.pdf (230.23 KB)
PROJEKTS__pamatbudzets_pielikums_nr.1.pdf (281.45 KB)
PROJEKTS_pamatbudzets_pielikums_nr.2.pdf (475.79 KB)
PROJEKTS_grozījumi_SN__par_teritorijas_un_tajā_esošo_NĪ_uzturēšanu.pdf (412.68 KB)
PROJEKTS_grozījumi_SN_līdzfinansējuma _piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.pdf (368.29 KB)
PROJEKTS_grozījumi_SN_par_braukšanas_maksas_atvieglojumiem__maršruta_tīkla_pamata_maršrutos.pdf (409 KB)
BNP_SN_PROJEKTS_Skeitparks_grozijumi.pdf (352.03 KB)
PROJEKTS_grozījumi_SN_par_bērnu_uzņemšanu_PII.pdf (481.04 KB)
PROJEKTS_Grozījumi_SN_Kapsētu_uzturēšana.pdf (358.11 KB)
PROJEKTS_SN_par_bērnu_uzņemšanas_kārtību_PII.pdf (299.07 KB)
PROJKETS_SN_Arpus_meza_augosu_koku_cirsana.pdf (440.22 KB)
PROJEKTS_SN_grozījumi_makšķerēšana.pdf (361.68 KB)
PROJKETS_SN_publicēšana.pdf (309.2 KB)
PROJEKTS_SN_NĪ_uzturēšanas_noteikumi.pdf (299.7 KB)
PROJKETS_SN_aprupe_majas_2016_.pdf (448.84 KB)
BNP_SN_projekts_Par_dzīvokļa_pab_bernam_baren_un_bērnam_kurs_palic_bez_vec_gadibas.pdf (364.75 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_par_BNP_lidzfin_apj_un_piesk_kart_daudzdz_dz_m_energef.pdf (490.76 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_Grozījumi_atkritumu_apsaimniekošana.pdf (303 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_par_sabiedrisko_kārtību_Burtnieku_novadā.pdf (231.99 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_par_sabiedrisko_kārtību_un_drošību_skeitparkā.pdf (194.17 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_par_licencētās_rūpnieciskās_zvejas_nosacījumiem_Burtnieka_ezerā.pdf (448.85 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_Grozījumi_SN_Nr.6_2012.pdf (217.45 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_Grozijumi_SN_Nr.12_2011_Tirdzniecība.pdf (288.68 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_Būvatļaujas_nodeva.pdf (195.13 KB)
PROJEKTS_BNP_SN__sabiedriskie_darbi.pdf (244.47 KB)
PROJEKTS_BNP_SN_Simbolika.pdf (263.04 KB)
PROJEKTS_Par_sociālās_palīdzības_pabalstiem_Burtnieku_novadā.pdf (261.23 KB)

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit