AKTUĀLI

Iesniegumu veidlapas

Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Burtnieku novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • e-pasts: info@burtniekunovads.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja uzdot jautājumu Burtnieku novada pašvaldībai, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju "Nosūtīt jautājumu" (lauks pieejams lapas labajā malā)

Lūdzam iesniegumiem Burtnieku novada pašvaldībā izmantot šādas veidlapas:

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par zemes nomas rēķinu sūtīšanu elektroniski WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums jaundzimušā aprūpes pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par apdzīvojamās platības piešķiršanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ārpus meža zemēm augošu koku ciršanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par bērna uzņemšanu bērnudārza rindā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu WORD dokuments PDF dokuments
Par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (biļetēm) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par ceļa izdevumu atmaksu (degvielas čeki) WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklareto dzīvesvietas adresi WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklarēšanos Burtnieku novadā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par zemes nomu WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums apbedīšanas pabalsta saņemšanai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums pašvaldībai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums Simbolikas komisijai WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par pieteikšanos darbam skolēnu vasaras brīvlaikā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā WORD dokuments PDF dokuments
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanu e-pastā (juridiskām personām) WORD dokuments PDF dokuments

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit