AKTUĀLI

Nolikumi

Pašvaldības nolikums:

Burtnieku novada pašvaldības nolikums (pievienotais fails)


Komisiju nolikumi

Pašvaldības nodaļu nolikumi:

Lietvedības nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Finanšu nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Attīstības nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada Būvvaldes nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (pievienotais fails)
Pašvaldības policijas nolikums (pievienotais fails)
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu Centra nolikums (pievienotais fails)


Pašvaldības iestāžu nolikumi:

Burtnieku Ausekļa vidusskolas nolikums (pievienotais fails)
Ēveles pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Matīšu pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pamatskolas nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Burtiņš” nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” nolikums (pievienotais fails)
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta 1.bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta 2.bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Ēveles pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Matīšu pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Valmieras pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Vecates pagasta bibliotēkas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku pagasta kultūras centra nolikums (pievienotais fails)
Rencēnu pagasta kultūras nama nolikums (pievienotais fails)
Valmieras pagasta kultūras nama nolikums (pievienotais fails)
Vecates pagasta kultūras centra nolikums (pievienotais fails)
Matīšu pagasta kultūras nama nolikums (pievienotais fails)
Ēveles pagasta kultūras centra nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada bāriņtiesas nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības Sociālais dienesta nolikums (pievienotais fails)


Dažādi nolikumi:

Sociālās mājas Alejas ielā 4, Rencēnos nolikums (pievienotais fails)
Vides attīstības projekta konkursa notikums (pievienotais fails)
Konkursa "Burtnieku novada uzņēmēju gada balva 2016" nolikums (pievienotais fails)
Biznesa ideju konkursa "Ideja Burtnieku novadam" nolikums (pievienotais fails)
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības Sporta attīstības padomes nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības apbalvojuma "Burtnieku novada sporta laureāts 2015" nolikums (pievienotais fails)
Burtnieku novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Burtnieku novada vēstis" nolikums (pievienotais fails)

Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails)

Kultūras pasākumu nolikumi

Sporta pasākumu nolikumi

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit