AKTUĀLI

Komisijas

Administratīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Pudenko
Komisijas locekļi:
Renāte Grišāne, Pēteris Rava, Inga Pāže, Daina Gustsone, Jānis Zauers
 
Iepirkumu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Auziņa
Komisijas locekļi:
Gatis Cukmacis, Valērijs Seilis, Pēteris Rava, Signe Pilsneniece, Guntis Braslis, Jānis Leitis, Izpilddirektors
 
Zemes lietu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Laizāns
Komisijas locekļi:
Baiba Daneviča, Jānis Leitis, Emīlija Gulbe, Inese Gaumane
 
Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Cukmacis
Komisijas locekļi:
Jānis Leitis, Inese Bērziņa, Viesturs Karlivāns
 
Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija (Nolikums
Komisijas priekšsēdētāja: Renāte Grišāne
Komisijas locekļi: 
Daina Gustsone, Jānis Ķibermanis, Andis Brolītis
 
Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Solveiga Troiņikova
Komisijas locekļi:
Valērijs Pudenko, Jānis Leitis, Viesturs Karlivāns, Jānis Ķibermanis, Gunārs Laizāns, Emīlija Gulbe
 
Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas locekļi:
Iluta Urbanoviča, Igors Korņējevs, Guntis Braslis, Inga Rokpelne
 
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Gunārs Laizāns, Andris Ķibermanis, Gatis Cukmacis, Vita Ievīte, Vita Blažēviča

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas sekretāre:
Komisijas locekļi: Smaida Kraveca, Pēteris Rava, Anda Jukāme, Skaidrīte Klāsone, Anda Līsmane, Ingrīda Tauvēna, Inese Bērziņa

Īpašuma izsoles komisija (Nolikums)

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Vija Lāne, Jānis Ķibermanis, Signe Pilsneniece, Rasma Liepiņa
 
Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija
(Saistošie noteikumi ; Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas locekļi:
Guntis Braslis, Liene Alekse, Viesturs Karlivāns, Iluta Urbanoviča, Solveiga Troiņikova
 
Darba samaksas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs, domes priekšsēdētāja vietnieks Edvīns Straume, pašvaldības izpilddirektors, atbildīgais darbinieks pašvaldībā par personālu Pēteris Rava, ekonimiste-norēķinu grāmatvede Smaida Kraveca
 
Administratīvo aktu strīdus komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: 
Vita Blažēvica, Pēteris Rava, Dace Rika, Gunārs Laizāns, Guntars Štrombergs
 
Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi: Kristīne Auziņa, Madara Timermane, Aigars Ruņģis, Jānis Matisons, Gatis Cukmacis, Zane Jēgere, Arnis Seņkāns, Aiga Vosa, Mārtiņš Brencis, Lauris Ceļš, Vitālijs Začš, Elmārs Švēde, Inese Gaumane, Andris Ķibermanis,Māris Piģēns, Ieva Melbārde, Gints Ansons, Jānis Leitis
 
Vidi degradējošo būvju izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Rasma Liepiņa, Jānis Bušs, Vladimirs Skļarskis, Jānis Ķibermanis, Ziedonis Hāns, Jānis Leitis
 
Medību koordinācijas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi: Burtnieku novada medību tiesību lietotāju pārstāvis Voldemārs Goba
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības mežzine Sandra Leite
Lauku atbalsta dienests pārstāve Zenta Špate
domes deputāts Gatis Cukmacis
Burtnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Ķibermanis
 
Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi:
Vita Ievīte, Gunārs Laizāns, Jānis Leitis, Inese Gaumane
 
Simbolikas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komitejas locekļi:  Edīte Stērste un Valērijs Seilis

 

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
domes deputāts Gatis Cukmacis
jauntanes lietu speciāliste Daiga Kīna
Burtnieku Ausekļa vidusskolas direktore Ināra Stepanova
Vecates pagasta pārstāve Diāna Krastiņa   
kultūras darba koordinatore Ligita Jenča
"Valmiermuižas kultūras biedrības" pārstāve Zane Kaķe
novada uzņēmēja Silvija Reņģe
jauniešu biedrības "Virziens" valdes locekle Kristīne Goba
domes deputāts Jānis Matisons
biedrības "Burtnieku kultūrvide" pārstāve Marika Daļecka
biedrības „Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība" jauniešu nodaļas pārstāve Sintija Skulte
biedrības "Pāvulēni" pārstāve Inese Karnāte
 

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Augusts 2017     
1 2 3 4 5 6
7 891011 12 13
1415161718 19 20
21222324 252627
282930 31

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit