AKTUĀLI

Komisijas

Administratīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Pudenko
Komisijas pieriekšsēdētāja vietniece: Renāte Grišāne
Kosmisjas sekretāre: Daina Gustsone
Komisijas locekļi:
Pēteris Rava, Inga Pāže, Jānis Zauers

Iepirkumu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Auziņa
Komisijas locekļi:
Gatis Cukmacis, Valērijs Seilis, Pēteris Rava, Signe Pilsneniece, Guntis Braslis, Jānis Leitis, Izpilddirektors

Zemes lietu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Laizāns
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas sekretāre: Baiba Daneviča
Komisijas locekles: Emīlija Gulbe, Inese Gaumane

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Cukmacis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas loceklis: Viesturs Karlivāns

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija (Nolikums
Komisijas priekšsēdētāja: Renāte Grišāne
Komisijas pieriekšsēdētājas vietnieks: Jānis Ķibermanis
Kosmisjas sekretāre: Daina Gustsone
Komisijas loceklis: Andis Brolītis

Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Solveiga Troiņikova
Komisijas locekļi:
Valērijs Pudenko, Jānis Leitis, Viesturs Karlivāns, Jānis Ķibermanis, Gunārs Laizāns, Emīlija Gulbe

Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas locekļi:
Iluta Urbanoviča, Igors Korņējevs, Guntis Braslis, Inga Rokpelne

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Gunārs Laizāns, Andris Ķibermanis, Gatis Cukmacis, Vita Ievīte, Vita Blažēviča

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rava
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas locekļi: Smaida Kraveca, Anda Jukāme, Skaidrīte Klāsone, Anda Līsmane, Ingrīda Tauvēna


Īpašuma izsoles komisija (Nolikums)

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Vija Lāne, Jānis Ķibermanis, Signe Pilsneniece, Rasma Liepiņa

Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija
(Saistošie noteikumi ; Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Karlivāns
Komisijas locekļi:
Guntis Braslis, Liene Alekse, Iluta Urbanoviča, Solveiga Troiņikova

Darba samaksas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs, domes priekšsēdētāja vietnieks Edvīns Straume, pašvaldības izpilddirektors, atbildīgais darbinieks pašvaldībā par personālu Pēteris Rava, ekonimiste-norēķinu grāmatvede Smaida Kraveca

Administratīvo aktu strīdus komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: 
Vita Blažēvica, Pēteris Rava, Dace Rika, Gunārs Laizāns, Guntars Štrombergs

Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Matisons
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ieva Melbārde
Komisijas sekretāre: Madara Timermane
Komisijas locekļi: Kristīne Auziņa, Aigars Ruņģis, Gatis Cukmacis, Zane Jēgere, Arnis Seņkāns, Aiga Vosa, Mārtiņš Brencis, Lauris Ceļš, Vitālijs Začš, Elmārs Švēde, Inese Gaumane, Andris Ķibermanis, Māris Piģēns, Gints Ansons, Jānis Leitis

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:
Rasma Liepiņa, Jānis Bušs, Vladimirs Skļarskis, Jānis Ķibermanis, Ziedonis Hāns, Jānis Leitis

Medību koordinācijas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Ķibermanis – Burtnieku novada pašvaldības pārstāvis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Voldemārs Goba - Latvijas Medību asociācijas pārstāvis;
Komisijas locekļi:

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve;
Sandra Leite -Valsts meža dienesta pārstāve;
Guntars Kampernovs - Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis;
Aldis Trēziņš  - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis


Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inese Gaumane
Kosmijas sekretāre: Vita Ievīte
Komisijas locekļi: Gunārs Laizāns, Jānis Leitis

Simbolikas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komitejas locekļi: Guntis Braslis, Edīte Stērste un Valērijs Seilis

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
domes deputāts Gatis Cukmacis
jauntanes lietu speciāliste Daiga Kīna
Burtnieku Ausekļa vidusskolas direktore Ināra Stepanova
Vecates pagasta pārstāve Diāna Krastiņa   
kultūras darba koordinatore Ligita Jenča
"Valmiermuižas kultūras biedrības" pārstāve Zane Kaķe
novada uzņēmēja Silvija Reņģe
jauniešu biedrības "Virziens" valdes locekle Kristīne Goba
domes deputāts Jānis Matisons
biedrības "Burtnieku kultūrvide" pārstāve Marika Daļecka
biedrības „Valmiera-Giterslo reģionu sadarbība" jauniešu nodaļas pārstāve Sintija Skulte
biedrības "Pāvulēni" pārstāve Inese Karnāte
 

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Oktobris 2017     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit