Komisijas

Administratīvā komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Pudenko
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Renāte Grišāne
Kosmisjas sekretāre: Daina Gustsone
Komisijas locekļi:
Pēteris Rava, Inga Pāže, Jānis Zauers

Iepirkumu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Auziņa
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Braslis
Komisijas locekļi:
Gatis Cukmacis, Valērijs Seilis, Signe Pilsneniece, Pēteris Rava, Jānis Leitis, Mārtiņš Kļaviņš

Zemes lietu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Laizāns
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas sekretāre: Baiba Daneviča
Komisijas locekles: Emīlija Gulbe, Inese Gaumane

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Cukmacis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas loceklis: Viesturs Karlivāns

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija (Nolikums
Komisijas priekšsēdētāja: Renāte Grišāne
Kosmisjas sekretāre: Daina Gustone
Komisijas locekļi: Andis Brolītis, Linda Korne

Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Solveiga Troiņikova
Komisijas locekļi:
Valērijs Pudenko, Jānis Leitis, Viesturs Karlivāns, Gunārs Laizāns, Emīlija Gulbe, Zane Elksne

Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas locekļi:
Iluta Urbanoviča, Igors Korņējevs, Guntis Braslis, Inga Rokpelne

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Gatis Cukmacis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andris Ķibermanis
Komisijas sekretāre: Vita Ievīte
Komisijas locekļi:
Gunārs Laizāns, Vita Blažēviča

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rava
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas locekļi: Smaida Kraveca, Anda Jukāme, Skaidrīte Klāsone, Anda Līsmane, Ingrīda Tauvēna


Īpašuma izsoles komisija (Nolikums)

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Vija Lāne, Andris Ķibermanis, Signe Pilsneniece, Rasma Liepiņa

Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija
(Saistošie noteikumi ; Nolikums)
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Karlivāns
Komisijas locekļi:
Guntis Braslis, Sandra Purmale, Iluta Urbanoviča, Solveiga Troiņikova

Darba samaksas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs Guntars Štrombergs
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētāja vietnieks Edvīns Straume, pašvaldības izpilddirektors, atbildīgais darbinieks pašvaldībā par personālu Pēteris Rava, ekonimiste-norēķinu grāmatvede Smaida Kraveca

Administratīvo aktu strīdus komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: 
Vita Blažēvica, Pēteris Rava, Dace Rika, Gunārs Laizāns, Guntars Štrombergs

Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Matisons
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ieva Melbārde
Komisijas sekretāre: Madara Timermane
Komisijas locekļi: Raimonds Indrāns, Aigars Ruņģis, Gatis Cukmacis, Zane Jēgere, Arnis Seņkāns, Aiga Vosa, Mārtiņš Brencis, Lauris Ceļš, Vitālijs Začs, Elmārs Švēde, Inese Gaumane, Andris Ķibermanis, Māris Piģēns, Gints Ansons, Jānis Leitis

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Rasma Liepiņa, Jānis Bušs, Vladimirs Skļarskis, Andris Ķibermanis, Ziedonis Hāns

Medību koordinācijas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Voldemārs Goba - Latvijas Medību asociācijas pārstāvis;

Komisijas locekļi:

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve;
Sandra Leite -Valsts meža dienesta pārstāve;
Guntars Kampernovs - Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis;
Aldis Trēziņš  - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis;
Edvīns Straume – Burtnieku novada pašvaldības pārstāvis.


Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inese Gaumane
Kosmijas sekretāre: Vita Ievīte
Komisijas locekļi: Gunārs Laizāns, Jānis Leitis

Simbolikas komisija (Nolikums)
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: Edīte Stērste un Valērijs Seilis

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (Nolikums)

Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Karlivāns, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Diāna Krastiņa, Vecates pagasta pārstāve
Komisijas sekretāre: Kristīne Goba, biedrība „VirziensA”
Komisijas locekļi:
Inese Gaumane, Latvijas Lauku  konsultācijas un izglītības centra Valmieras biroja Burtnieku novada Lauku attīstības konsultante;
Daiga Kīna, Burtnieku  novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste;
Elīna Krūkle, Burtnieku novada pašvaldības Sporta un kultūras koordinatore;
Jānis Zauers, Burtnieku novada Sociālā dienesta pārstāvis;
Ināra Stepanova,  Burtnieku novada Ausekļa pamatskolas direktore;
Madara Timermane, Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste;
Rufīna Juraša, biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”;
Silvija Reņģe,  Burtnieku novada uzņēmēja;
Simona Šmidte, Valmieras pagasta pārstāve;
Marika Daļecka, IK “ManBurtNieks” ;
Ginta Bergmane, Matīšu pagasta pārstāve;
Inese Karnāte, biedrība „Pāvulēni”.

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit