Komitejas

Finanšu komiteja

Guntars Štrombergs (komitejas priekšsēdētājs)
Edvīns Straume (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)    
Guntis Braslis
Inese Gaumane
Gatis Cukmacis
Valērijs Pudenko
Raimonds Indrāns
Jānis Leitis
Kārlis Greiškalns

Tautsaimniecības un attīstības komiteja
Raimonds Indrāns (komitejas priekšsēdētājs)
Viesturs Karlivāns (komitejas priekšsēdētāja vietnieks)    
Gatis Cukmacis
Kārlis Greiškalns
Jānis Leitis
Igors Korņējevs
Gunārs Laizāns

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Guntis Braslis (komitejas priekšsēdētājs)
Iluta Urbanoviča (komitejas priekšsēdētāja vietniece)    
Solveiga Troiņikova
Igors Korņējevs
Inese Gaumane
Viesturs Karlivāns
Andris Ķibermanis

Sociālo un veselības lietu komiteja

Valērijs Pudenko (komitejas priekšsēdētājs)
Iluta Urbanoviča (komitejas priekšsēdētāja vietniece)      
Gunārs Laizāns
Solveiga Troiņikova
Edvīns Straume
Andris Ķibermanis
Guntars Štrombergs

 
 Izstrādāts DirectHit