AKTUĀLI

Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

                     Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Fiziska persona.
 • Privāto tiesību juridiska persona.
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma  saņēmēja  apraksts  (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

 • Personas,  par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts.
 • Nepilngadīgu personu vecāki.
 • Tiešie  augšupējie un lejupējie radinieki.
 • Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments  (pase vai personas apliecība- ID karte)  - jāuzrāda oriģināls.
 • Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • Iesniegumu likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
 • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
 • Burtnieku novada pašvaldības 01.10.2013 lēmums Nr.330, 6.1 un 6.2 punkts „Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

 • Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7.00 EUR.
 • Maksa par atkārtotu civilstāvokļa apliecību, izziņu vai izrakstu –  3.45  EUR.

Konta Nr. valsts nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

REKVIZĪTI:

Burtnieku novada pašvaldība

J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Reģ..Nr. 90009114148

AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X

Konts LV98UNLA 0050 0142 7409 2

Piezīmēs norāda: Valsts nodeva un (vai)  maksa par izziņas vai izraksta izsniegšanu.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • E-Pasts- persona  iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas  vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas  nepieciešamībai.
 • Izmantojot  e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu  iesniedz elektroniska dokumenta veidā:
 1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 2. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
 3. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
 • Klātienē -  persona ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.
 • Korespondence- persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta  atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene - Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību) .

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.burtniekunovads.lv Dzimtsarakstu nodaļa, kontakti.

dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv vai tālrunis 64207076

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

  TWITTER
 Izstrādāts DirectHit