AKTUĀLI

Statistika

Demogrāfiskā situācija Burtnieku novadā
(par deklarētajām personām)

Gads

2013. gads 2014. gads 2015.gads 2016.gads
Pagasts Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits Dzimušo skaits Mirušo skaits
                 
Valmieras pagastā 43 43 42 33 47 33 47 33
Burtnieku pagastā 26 14 16 18 10 21 27 18
Matīšu pagastā 7 10 8 19 12 13 12 14
Rencēnu pagastā 18 16 25 24 15 24 11 16
Vecates pagastā 7 6 6 4 3 5 5 4
Ēveles pagastā 3 9 6 10 5 7 5 7
                 
Burtnieku novadā kopā: 104 98 103 108 92 103 107 92


Salīdzinājums ar iepriekšējiem gadiem
 

Burtnieku novadā kopā: Dzimušo skaits Mirušo skaits
     
2009.gadā 94 131
2010.gadā 69 105
2011.gadā 82

113

2012.gadā 80 91
2013.gadā 104 98
2014. gadā 103 108
2015.gadā 92 103
2016.gadā 107 92

Statistika Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā - 2017.gads

2017.gada mēnesis                       

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

***

                       

Dzimšanas reģistrācija (kopā)

11 6                    

Burtnieku novada vecākiem dzimis bērns

(reģistrēts Burtnieku novada dzimtsar.nod., deklarēts novadā)

10 5                    

Burtnieku novada vecākiem dzimis bērns

(reģistrēts citā dzimtsarakstu nodaļā, deklarēts novadā)

1 1                    

+ Reģistrēts citas pašvaldības vecākiem dzimis bērns

0 0                    

Pamats ziņām par tēvu - laulība

5 1                    

Pamats ziņām par tēvu - paternitātes atzīšana

4 4                    

Bez ziņām par tēvu

2 1                    

Miršanas reģistrācija (kopā)

7 12                    

Burtnieku novada iedzīvotāja miršanas reģistrācija

4 9                    

Burtnieku novada iedz. mirš.reģ.citā dzimtsar.nod.

3 1                    

+Citas pašvald. iedzīvotāja miršanas reģistrācija

3 3                    

Laulības reģistrācija (kopā)

2 2                    

Burtnieku novada iedzīvotāju (viens vai abi) laulība

1 0                    

Citas pašvaldības iedzīvotāju laulība

1 2                    

Laulība ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām

1 1                    

Laulība ar ārzemniekiem

0 0                    

Laulība pie garīdznieka

0 0                    

Atzīme par laulības šķiršanu

0 2                    

Papildinājumi, labojumi reģistros

1 4                    

Atkārtoti izdotas apliecības

1 3                    

 
Demogrāfiskā situācija Burtnieku novadā - 2017.gads

2017.gada mēnesis I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Burtnieku nov.dz.nod.sastādītie reģ.                                                
DZIMUŠI // MIRUŠI D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D M
Burtnieku pagastā 2 2 0 1                                        
Ēveles pagastā 1 0 1 1                                        
Matīšu pagastā 0 1 0 2                                        
Rencēnu pagastā 2 3 1 1                                        
Valmieras pagastā 4 1 3 3                                        
Vecates pagastā 2 0 1 1                                        
Kopā novadā: 11 7 6 9                                        
+Citā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts Burtnieku nov. bērns 1 * 1 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
+Citas pašvaldības iedzīvotāja miršanas reģistrācija * 3 * 3

*

  *   *   *   *   *   *   *   *   *  
+Citas pašvaldības jaundzimušā reģistrācija 0 * 0 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
+Citā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts Burtnieku nov. iedz. miršana * 3 * 1 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Marts 2017     
12 3 4 5
6789 10 11 12
13141516 17 18 19
202122 2324 25 26
272829 30 31

Tuvākie pasākumi

NOSŪTĪT JAUTĀJUMU

    TWITTER
 Izstrādāts DirectHit