AKTUĀLI

Līgotņu purvs

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli un iepriekšēju pretendentu atlasi, par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras ieguvei nekustamā īpašumā “Līgotņu purvs”, kas atrodas Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0146 8001, ar kopējo platību 80,23 ha.

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 10. februāra plkst. 11.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (4.kabinets), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā. Pēc minētā termiņa piedāvājumi vai dokumentu papildinājumi vairs netiek pieņemti.Papildu informācija pielikumos. Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 29388422 (P. Rava).

IZSOLES NOTEIKUMI

PIELIKUMS NOTEIKUMIEM NR.1

PIELIKUMS NOTEIKUMIEM Nr.2

ZEMES NOMAS LĪGUMS

 

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit