AKTUĀLI

Izsoles

Objekts

Izsoles laiks

Izsoles vieta

Pieteikšanās izsolei 

Izsoles noteikumi

Papildu informācija

Aktuāli!

Pasažieru autobuss ISUZU TURQUOISE 9.02.2018. Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 8.02.2018. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā Noteikumi pievienotais fails Tālr. 26536174 (V.Lāne)

Arhīvs

NĪ "Beveriņas 2", Rūpniekos 8.12.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 7.12.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Lazdas 12" 22.11.2017. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 21.11.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Pasažieru autobuss ISUZU TURQUOISE 7.11.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 6.11.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Sivēnaste 11.09.2017. plkst. 10.00 Rencēnu pagasta pārvaldē Līdz 8.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Cirsmu nogabali pievienotais fails

Pielikums Nr.1 Dalībnieka reģistrācijas apliecība pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.1 (precizētais) pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.2 pievienotais fails

Cirsmas pirkuma līgums Nr.3 pievienotais fails

Tālr. 26114599 (J. Ķibermanis)
NĪ Draudzības ielā 23 19.09.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Draudzības ielā 27 19.09.2017. plkst. 10.20 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.09.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Draudzības iela 31" 19.05.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.05.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Dzirnavu 9-1", Valmiermuižā 9.05.2017. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 8.05.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ "Draudzības ielā 35", Valmiermuižā 1.03.2017. Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 28.02.2017. plkst. 15.00 Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā

Noteikumi pievienotais fails

Pielikums noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršana kūdras ieguvei nekustamajā īpašumā “Līgotņu purvs” Ja būs kvalificējušies ne mazāk kā divi pretendenti, kuru piedāvājumi
atbildīs Izsoles dalībnieku atlases prasībām, Izsoles rīkotājs organizēs Izsoli un rakstveidā
informēs par Izsoles norises laiku un uzaicinās ierasties uz Izsoli
Valmieras pagasta pārvaldē, 2. stāva sēžu zālē Līdz 10.02.2017. plkst. 11.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (4.kabinets), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, administrācijas darba laikā. 

Izsoles noteikumi pievienotais fails

Pielikums Nr.1. pievienotais fails

Pielikums Nr.2. pievienotais fails

Zemes nomas līgums pievienotais fails

Tālr. 26114599 (J. Ķibermanis), 29388422 (P. Rava)
NĪ "Draudzības ielā 25", Valmiermuižā 9.12.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 9.12.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Par medību tiesību nomu piešķiršanu Biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs “Matīši”” un mednieku biedrība “Valmieras Centrs” ir iesniegusi pieteikumu par medību tiesību lietošanu Burtnieku novadā uz pielikumā minētajiem zemes gabaliem un mežiem.

Pieteikums Nr.1

Pieteikums Nr.2

Pieteikums Nr.3

 
NĪ "Austrumi 17 Dārzi", Vecates pagastā 15.11.2016. plkst. 10.00 Vecates pagasta pārvaldē Līdz 14.11.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ "Zemzari", Vecates pagastā 15.11.2016. plkst. 10.20 Vecates pagasta pārvaldē Līdz 14.11.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Par medību tiesību nomu piešķiršanu Biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs “Matīši”” ir iesniegusi pieteikumu par medību tiesību lietošanu Burtnieku novadā uz pielikumā minētajiem zemes gabaliem un mežiem. Pieteikums pievienotais fails  
NĪ Draudzības ielā 21, Valmiermuižā 13.10.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 12.10.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Draudzības ielā 19, Valmiermuižā 6.10.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 5.10.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ “Vaivari” - 1 Burtnieku pagastā 16.09.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 15.09.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums Līgotnes 30, Valmieras pagastā 29.08.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.08.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
Zemes īpašums Līgotnes 28, Valmieras pagastā 29.08.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 26.08.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails

Tālr. 26536174 (V.Lāne)
NĪ Draudzības ielā 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 31, 35, Valmieras pagastā 14.06.2016. plkst. 10.30 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 13.06.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Zemes īpašums Mežvidi 77 14.06.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 13.06.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Gāzes noliktava 23.05.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 20.05.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
DZĪ "Vaivari" - 1 23.05.2016. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 20.05.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ "Smuikas ferma" 1.03.2016. plkst. 10.00 Rencēnu pagasta pārvaldē Līdz 29.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
DZĪ "Vaivari" 2.03.2016. plkst. 10.00 Burtnieku pagasta pārvaldē Līdz 02.03.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
NĪ Gāzes noliktava 1.03.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 29.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi pievienotais fails

Pielikumi noteikumiem pievienotais fails
Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)
Transportlīdzeklis FORD MONDEO 29.02.2016. plkst. 10.00 Valmieras pagasta pārvaldē Līdz 18.02.2016. plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Burtnieku novada pašvaldības administrācijā (Pašvaldības īpašuma izsoles komisijā), Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras  pagastā 

Noteikumi un līgums pievienotais fails

Tālruņi uzziņām: 26114599 (J. Ķibermanis) un 26536174 (V. Lāne)

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Februāris 2018     

Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit