AKTUĀLI

Par medību tiesību piešķiršanu

Biedrība “Mednieku un makšķernieku klubs “Matīši”” ir iesniegusi pieteikumu par medību tiesību lietošanu uz pašvaldības īpašumā esošām zemēm un mežiem ar šādiem kadastra apzīmējumiem: 970030096 Līču mežs; 96700050036 Ķēkuru mežs; 96700050062 Ķēķuru mežs; 96700060209 Tornis; 96700060240 Ziediņi-3; 96700070047 Vimbas mežs; 96700060243 Liepiņas; 96700060245 Liepiņas; 96700060260 Mazskūpas; 967000602640 Kulpji- atkritumu izg.; 96700060278 Kociņu parks; 96700060306 Kārkli; 96700060308 Lidlauks; 9670006267 Kulpju mežs; 69700060357 Kulpju karjera; 96700030154 Pludmale; 96920050013 Vēveri.

PIETEIKUMS

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit