AKTUĀLI

Kontakti

Burtnieku novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālrunis 64226643, fakss 64238257, e-pasts: info@burtniekunovads.lv
E-pasts preses relīzēm: prese[at]burtniekunovads.lv

Pašvaldības vadība
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Kārlis Sedvalds Domes priekšsēdētājs 29196755 karlis.sedvalds@burtniekunovads.lv
Jānis Leitis Domes priekšsēdētāja vietnieks 29121702 janis.leitis@burtniekunovads.lv
Kristīne Auziņa Izpilddirektore 26434663 kristine.auzina@burtniekunovads.lv
Jānis Ķibermanis Izpilddirektores vietnieks 26114599 janis.kibermanis@burtniekunovads.lv

Burtnieku novada pašvaldības administrācija, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Rasma Matjuškova Lietvedības nodaļas vadītāja 64226643 26640123 rasma.matjuskova@burtniekunovads.lv
Inese Bērziņa Lietvede 26423655 inese.berzina@burtniekunovads.lv
Signe Pilsneniece Finanšu nodaļas vadītāja 64250912 signe.pilsneniece@burtniekunovads.lv
Smaida Kraveca Ekonomiste-norēķinu grāmatvede 64250911 20218875 smaida.kraveca@burtniekunovads.lv
Anda Līsmane Algu un debitoru grāmatvede 64250907 anda.lismane@burtniekunovads.lv
Svetlana Bērziņa Debitoru grāmatvede 64250907 svetlana.berzina@burtniekunovads.lv
Vita Ievīte Nodokļu administratore 64250909 vita.ievite@burtniekunovads.lv
Ivars Smans Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvedis 64250908 ivars.smans@burtniekunovads.lv
Ligita Lorence Apgādes un pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede 64250908 ligita.lorence@burtniekunovads.lv
Valērijs Seilis Attīstības nodaļas vadītājs 26197174 valerijs.seilis@burtniekunovads.lv
Elīna Tetere Attīstības projektu vadītāja 22033707 elina.tetere@burtniekunovads.lv
Madara Timermane Attīstības nodaļas speciālists 29320067 madara.timermane@burtniekunovads.lv
Jānis Millers Būvniecības projektu vadītājs 25908016 janis.millers@burtniekunovads.lv
Emīlija Gulbe Zemes lietu speciāliste 28663304 emilija.gulbe@burtniekunovads.lv
Baiba Daneviča Zemes lietu speciāliste 28388518 baiba.danevica@burtniekunovads.lv
Edīte Stērste Sabiedrisko attiecību speciāliste 20219631 edite.sterste@burtniekunovads.lv
Liene Alekse Izglītības pakalpojumu speciāliste 27338859 liene.alekse@burtniekunovads.lv
Elīna Krūkle Sporta organizatore 25971154 elina.krukle@burtniekunovads.lv
Pēteris Rava Jurists 29388422 peteris.rava@burtniekunovads.lv
Vita Blažēviča Juriste 26649254 vita.blazevica@burtniekunovads.lv
Renāte Grišāne Jurista palīdze 28383046 renate.grisane@burtniekunovads.lv
Vija Lāne Darba aizsardzības speciāliste 26536174 vija.lane@burtniekunovads.lv
Rasma Liepiņa Būvvaldes vadītāja 26436040 rasma.liepina@burtniekunovads.lv
Jānis Bušs Būvinspektors 25601343 janis.buss@burtniekunovads.lv
Daina Gustsone Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 64207076 29388170 daina.gustsone@burtniekunovads.lv
Vita Zvejniece Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece 64207076 28398579 vita.zvejniece@burtniekunovad.lv
Sandris Sietinsons Datorsistēmu un datortīklu administrators 29564450 29275199 sandris.sietinsons@burtniekunovads.lv

Burtnieku pagasta pārvalde, J.Vintēna ielā 7, Burtnieki, LV-4206
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Lita Ozerinska Administratore 64226332 22017227 lita.ozerinska@burtniekunovads.lv
Vladimirs Skļarskis Saimnieks 64226332 vladimirs.sklarskis@burtniekunovads.lv
Dace Rika Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 29188618 dace.rika@burtniekunovads.lv
Gunta Daļecka Bibliotēkas vadītāja 25770008 gunta.dalecka@burtniekunovads.lv
Inguna Vintēna Kultūras centra vadītāja 26119906 inguna.vintena@burtniekunovads.lv
Ināra Stepanova Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktore 29102355 ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv
Linda Sēne Burtnieku PII "Sienāzītis" vadītāja 26337517 26447410 linda.sene@burtniekunovads.lv

Ēveles pagasta pārvalde, „Ēveles skola”, Ēvele, Ēveles pag., LV-4712
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Sarmīte Rodziņa Pārvaldes vadītāja 29353774 sarmite.rodzina@burtniekunovads.lv
Aivars Lamba Saimnieks 29353774 aivars.lamba@burtniekunovads.lv
Indra Mūrniece Bāriņtiesas locekle 22026777 indra.murniece@burtniekunovads.lv
Anda Jukāme Kultūras darba organizatore 26118879 anda.jukame@burtniekunovads.lv
Mudīte Grundzmeniece Sociālā darbiniece 25770042 mudite.grundzmniece@burtniekunovads.lv
Aelita Punkstiņa Ēveles bibliotēkas vadītāja 25749081 aelita.punkstina@burtniekunovads.lv
Ilze Cara Ēveles pamatskolas direktore 25467555 26403443 ilze.cara@burtniekunovads.lv
Inese Gaumane Lauku attīstības konsultante 26306139 inese.gaumane@burtniekunovads.lv

Matīšu pagasta pārvalde, Skolas ielā 11, Matīši, Matīšu pag., LV-4210
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Ivaise Melkere Matīšu PII "Namiņš" vadītāja 29367074 ivaise.melkere@burtniekunovads.lv
Skaidrīte Klāsone Pārvaldes vadītāja 29457698 skaidrite.klasone@burtniekunovads.lv
Dace Rika Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 29188618 dace.rika@burtniekunovads.lv
Ligita Jenča Kultūras darba organizatore 29697319 ligita.jenca@burtniekunovads.lv
Rudīte Ādamsone Sociālā dienesta vadītāja 64224634 26101602 rudite.adamsone@burtniekunovads.lv
Santa Rāviča Sociālā dienesta vadītājas vietniece 64224634 santa.ravica@burtniekunovads.lv
Vija Ozola Sociālā darbiniece 64230672 20204007 vija.ozola@burtniekunovads.lv
Agita Zalte Matīšu bibliotēkas vadītāja 25769555 agita.zalte@burtniekunovads.lv
Veneranda Logina Matīšu pamatskolas direktore 29488182 veneranda.logina@burtniekunovads.lv

Rencēnu pagasta pārvalde, Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., LV-4232
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Inese Sippo Pārvaldes vadītāja 22016115 inese.sippo@burtniekunovads.lv
Ivars Mihailovs Saimnieks 22016115 ivars.mihailovs@burtniekunovads.lv
Ilona Kalniņa Rencēnu kultūras nama vadītāja 29183069 ilona.kalnina@burtniekunovads.lv
Indra Mūrniece Bāriņtiesas locekle 22026777 indra.murniece@burtniekunovads.lv
Andra Auniņa Rencēnu 1.bibliotēkas vadītāja 26554420 andra.aunina@burtniekunovads.lv
Daina Jēkabsone Rencēnu 2.bibliotēkas vadītāja 26335559 daina.jekabsone@burtniekunovads.lv
Dina Oliņa Rencēnu pamatskolas direktore 26405140 dina.olina@burtniekunovads.lv
Ligita Kārkliņa PII "Zīļuks" vadītāja 25612202 ligita.karklina@burtniekunovads.lv

Valmieras pagasta pārvalde, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Māra Vītola Pārvaldes vadītāja 64238257 26313154 mara.vitola@burtniekunovads.lv
Tālis Duksis Saimnieks 26513710 talis.duksis@burtniekunovads.lv
Līga Stebere Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja 29489543 liga.stbere@burtniekunovads.lv
Vita Lelle PII "Burtiņš" vadītāja 26330075 vita.lelle@burtniekunovads.lv
PII "Burtiņš" bērnu peldbaseina administrācija 26405434 @

Vecates pagasta pārvalde, „Pagastnams”, Vecate, Vecates pag., LV-4211
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Maija Kozlovska Pārvaldes vadītāja 29456970 maija.kozlovska@burtniekunovads.lv
Inga Pāže Bāriņtiesas priekšsēdētāja 64223275 20218931 inga.paze@burtniekunovads.lv
Igors Korņējevs Vecates pagasta kultūras nama vadītājs 29456970 igors.kornejevs@burtniekunovads.lv
Vija Ozola Sociālā darbiniece 29456970 20204007 vija.ozola@burtniekunovads.lv
Ilga Ratniece Vecates bibliotēkas vadītāja 26336650 ilga.ratniece@burtniekunovads.lv

Bāriņtiesa, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Inga Pāže Bāriņtiesas priekšsēdētāja 64223275 20218931 inga.paze@burtniekunovads.lv
Linda Korne Bāriņtiesas locekle 64223275 linda.korne@burtniekunovads.lv

Multifuncionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, Jaunatnes iela 15, Burtnieki
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Daiga Kīna Vadītāja/pedagogs 28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv

Sociālais dienests Draudzības iela 12a, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Jānis Zauers Sociālais darbinieks 64207077 26442991 janis.zauers@burtniekunovads.lv
Solveiga Troiņikova Sociālā darbiniece 64207077 26442991 solveiga.troinikova@burtniekunovads.lv

Sociālais dienests Valkas iela 11, Rencēni, Rencēnu pag., LV-4232
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Līga Krūmiņa Sociālā darbiniece 25737711 liga.krumina@burtniekunovads.lv

Valmieras pagasta bibliotēka, Viestura lauk. 1, Valmieras pag., LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Irēna Jekševica Vadītāja 20229901 irena.jeksevica@burtniekunovads.lv

Pašvaldības policija, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Vārds Amats Tālrunis E-pasts
Lolita Kaimiņa Pašvaldības policijas vecākā inspektore 25484621 lolita.kaimina@burtniekunovads.lv
Andis Brolītis Pašvaldības policijas vecākais inspektors 28343836 andis.brolitis@burtniekunovads.lv
Salvis Buls Pašvaldības policijas vecākais inspektors 22303122 salvis.buls@burtniekunovads.lv

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Maijs 2017     

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit