AKTUĀLI

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257

Vadītāja: Daina Gustsone Tālr. 64207076, 29388170, e-pasts: daina.gustsone@burtniekunovads.lv

Vadītājas vietniece vadītājas prombūtnes laikā: Vita Zvejniece
Tālr. 64207076, 28398579, e-pasts: vita.zvejniece@burtniekunovads.lv

Apmeklētājiem atvērta:

Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plks. 8.00-11.00, 14.00-17.00.
 

Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

•    Dzimšanas fakta reģistrācija;
•    Paternitātes atzīšana;
•    Miršanas fakta reģistrācija;
•    Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu aktualizēšana (iepriekš izdarīta reģistra papildināšana, labošana vai anulēšana);
•    Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana (iepriekš reģistrēta, bojā gājuša reģistra atjaunošana);
•   Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un ārpus nodaļas telpām (tai skaitā LR Ieslodzījumu vietu pārvaldes iestādē, Valmieras cietums);
•    Pie garīdznieka noslēgtas laulības reģistrācija;
•    Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa;
•    Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu (apliecību, arī atkārtotu) izsniegšana;
•    Izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju izsniegšana;
•    Konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;
•    Jaundzimušā bērna dzīvesvietas deklarēšana;
•    Pašvaldības pabalsta piešķiršana jaundzimušo aprūpei;
•    Pašvaldības iedzīvotāja apbedīšanas pabalsta piešķiršana.

Informācija par valsts nodevām un maksas pakalpojumiem

Statistika Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā

Normatīvie akti, kas nosaka Dzimtsarakstu nodaļas darbību:

PASĀKUMU KALENDĀRS

     Jūlijs 2017     

Tuvākie pasākumi

    FACEBOOK

 Izstrādāts DirectHit