Sporta laureāts 2017

2017. gadā ir aizvadīti daudzi nozīmīgi sporta pasākumi, kuros Burtnieku novada sportisti ir guvuši nozīmīgas uzvaras un godam nesuši novada vārdu ne tikai vietēja, bet arī nacionāla, Eiropas un pat pasaules mēroga sacensībās. Ir iegūtas godalgotas vietas, kā arī katrai sporta organizācijai, katrai sporta komandai, individuālajiem sportistiem ir gūti ievērojami panākumi.

Aicinām tos novērtēt un godināt, piesakot pretendentus apbalvojumam “Burtnieku novada sporta laureāts 2017”, kādā no vienpadsmit izvirzītajām nominācijām:

  • Bērnu un jauniešu konkurencē “GADA jaunā sportiste”, “GADA jaunais sportists” (vecumā līdz 18 gadiem);
  • Pieaugušo konkurencē “GADA sportiste”, “GADA sportists” (vecumā no 18 gadiem);
  • Sporta veterānu konkurencē “GADA veterānu sporta pārstāve”, “GADA veterānu sporta pārstāvis” (atbilstoši konkrētam sporta veidam);
  • “GADA sporta klubs” vai “GADA sporta biedrība”;
  • “GADA komanda”;
  • “GADA treneris”;
  • “GADA sporta pasākums”;
  • “Par IEGULDĪJUMU sporta attīstībā”.

Pieteikumam jāpievieno ziņas par pretendenta sasniegumiem, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā. Kā arī jāaizpilda nolikumam pievienotā anketa (pielikums Nr.1)

Pieteikumi iesniedzami līdz 2017. gada 29. decembra plkst. 17.00 Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs Burtnieku novada Sporta attīstības padome un Burtnieku novada sporta organizatore. Šogad pirmo reizi par izvirzītajiem pretendentiem notiks arī interneta balsojums iedzīvotājiem, lai noskaidrotu Burtnieku novadā “Populārāko sportisti”, “Populārāko sportistu”, “Populārāko komandu” un “Populārāko pasākumu”. Interneta balsošana notiks no 2018. gada 15. janvāra līdz 22. janvārim mājas lapā: www.burtniekunovads.lv un sociālajos tīklos.

Naudas balvas tiek piešķirtas pamatojoties uz noteikumiem Nr. 7/2017 “Burtnieku novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtība biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatdarbības joma ir sports, un kārtība, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.”

Apbalvojuma “Burtnieku novada sporta laureāts 2017” piešķiršanas pasākums notiks 3. februārī plkst. 18.00 Valmieras pagasta kultūras namā, Vanagu ielā 4, Valmieras pagastā.

Programmā paredzēta gan sportistu sumināšana, gan izklaidējoši priekšnesumi un konkursi. Pasākuma noslēgumā pēc oficiālās daļas, turpat kultūras nama zālē, iespēja sportiskos sasniegumus atzīmēt arī jautras mūzikas deju ritmos vai uzkavēties sarunās ar citiem novada sporta jomas pārstāvjiem, domubiedriem. 

Papildu informācija: Elīna Krūkle, Burtnieku novada sporta organizatore, tālr. 25971154, e-pasts: elina.krukle@burtniekunovads.lv

Pievienotie faili

PASĀKUMU KALENDĀRS


Tuvākie pasākumi
 Izstrādāts DirectHit