Noderīgas saites uzņēmējiem

   

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

www.ur.gov.lv

Viss par to kā un kur reģistrēt uzņēmumu Latvijā un ārvalstīs (normatīvie dokumenti, kārtība, kontaktinformācija).

LIAA Valmieras biznesa inkubators

www.facebook.com/LIAAValmiera

https://labsoflatvia.com/

LIAA Valmieras biznesa inkubatorā ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki var gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

www.liaa.lv

Informācija par to kā uzsākt uzņēmējdarbību, valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, informācija uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības partnerus ārvalstīs.

Biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”  (VAA)

www.developvalmiera.lv

Biedrības prioritātes ir veicināt Valmieras pilsētas galveno pīlāru – INDIVĪDS - UZŅĒMĒJDARBĪBA - PILSĒTVIDE - mērķtiecīgu izaugsmi. Valmierā attīsta un pilnveido atbalsta un sadarbības pasākumu organizēšanu uzņēmumiem un izglītības iestādēm, kā arī veicina pētniecības, attīstības un inovāciju pilotprojektu realizēšanu.

VAA biedri ir Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvijas Amatniecības kamera, kā arī biedrība “Vidzemes profesionālās izglītības centra veicināšanas biedrība”, kurā darbojas daudzi Valmieras pilsētas uzņēmēji.

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

www.llkc.lv

Mērķis ir  lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem sniegt nozares ražošanas procesu, grāmatvedības un biznesa plānošanas konsultācijas un pakalpojumus, kā arī veikt pētījumus, izglītošanu un informēšanu.

Lauku attīstības konsultante Burtnieku novadā: Inese Gaumane, tālr. 26306139

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs

www.invest.vidzeme.lv

Nodrošina koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Piedāvā konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu iesācējiem un konsultācijas par pieejamiem atbalsta instrumentiem jau esošajiem uzņēmējiem. Organizē un piedalās uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu rīkošanā visā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā. VUC ir izveidojis investīciju platformu, kurā tiek nodrošināta investīciju datu bāzes darbība Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, kā arī publicēta uzņēmējiem saistoša informācija interneta vietnē invest.vidzeme.lv

Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

Noderīga informācija par ekonomisko politiku un uzņēmējdarbības vidi valstī un ES programmas pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, valsts aizdevumiem, kredītu garantijām u.c.

Finanšu ministrija

www.fm.gov.lv

Informācija par valsts finanšu (budžets, nodokļi, muita, darba samaksa) un komercdarbības atbalsta politiku.

Valsts ieņēmuma dienests

www.vid.gov.lv

Informācija par nodokļu sistēmu Latvijā un Eiropas Savienība (normatīvie akti, likmes un tarifi, muitas atļaujas u.c.).

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/merchants

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, kas īsteno patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. Pieejama informācija arī komersantiem

LR Centrālā statistika pārvalde (CSP)

www.csb.lv

LR CSP datubāzes lietošanas pamācība

www.csb.gov.lv/db

Aktuālākie statistikas dati – ekonomika un finanses, demogrāfija, tirdzniecība, rūpniecība un lauksaimniecība, transports un tūrisms, reģionālā statistika.

Lauku atbalsta dienests

www.lad.gov.lv

Valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas

Valsts Lauku tīkls

http://www.laukutikls.lv

VLT mērķi:
  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

www.vraa.gov.lv

Informācija par atbalsta pasākumiem valsts reģionālajai attīstībai (ES fondu aktivitātes, granti, nacionālās programmas u.c.).

Latvijas Riska kapitāla asociācija

www.lvca.lv

Latvijas Riska kapitāla asociācija apvieno lielākos riska kapitāla fondus, kas piedāvā ilgtermiņa ieguldījumus uzņēmumu pašu kapitālā. Sadaļā Biedri pieejama informācija par lielākiem riska kapitāla fondiem.

Latvijas biznesa konsultantu asociācija

www.biznesam.lv

Latvijas biznesa konsultantu asociācijas veidotajā portālā ir iespējams atrast informāciju par veiksmīgas komercdarbības uzsākšanu un veiksmīga biznesa nosacījumiem.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

www.fktk.lv

Informācija par Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku un privāto pensiju fondu darbību.

Atbalsta programmu pārvalde ALTUM

www.altum.lv

Atbalsta programmu pārvalde ALTUM ir Hipotēku bankas struktūrvienība, kas kreditē uzņēmējus un izsniedz paaugstināta riska aizdevumus (valsts un ES atbalsta programmu ietvaros) dzīvotspējīgiem un perspektīviem projektiem, kurus komercbankas nefinansē nepietiekama ķīlas nodrošinājuma un citu projekta risku dēļ.

Latvijas Tehnoloģiskā centra projekts par inovatīvu uzņēmējdarbību

www.innovation.lv

Informācija par inovatīvas uzņēmējdarbības atbalstu Latvijā.

Latvijas Nacionālais biznesa portāls

www.bizness.lv

Portālā pieejama plaša informācija par jaunākajām biznesa aktualitātēm gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” [LIKTA]

www.likta.lv

LIKTA ir tilts starp tehnoloģiju pasauli un Latvijas sabiedrību, biznesu un valsts pārvaldi. LIKTA pārstāv vairāk nekā 150 IKT nozares organizācijas un uzņēmumus.

Finansiāls atbalsts Eiropas Savienībā

www.access2finance.eu

Finansiāls atbalsts mazajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā

 

Eiropas Savienības fondi

www.esfondi.lv

Informācija par likumdošanas bāzes attīstību jaunajam Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodam (2007. līdz 2013. gadam), par iespējamajiem finansējuma apjomiem, kā arī par citiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu plānošanas dokumentiem.

Eiropas biznesa atbalsta tīkls

www.een.lv

Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku palīdzību ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

Informācija par potenciālajiem sadarbības partneriem ārzemēs

www.exim.lv

Informācija par eksporta un importa iespējām starp Latviju un ārvalstu uzņēmējiem. Iespēja ievietot savu biznesa sadarbības piedāvājumu. Informācijas izvietošana portālā ir bezmaksas.

Tava Eiropa – tavs bizness

www.ec.europa.eu/youreurope/business/index_lv.htm

Praktisks ceļvedis, kā veikt uzņēmējdarbību visā Eiropā.

Eiropas Mazo uzņēmumu portāls

www.ec.europa.eu/small-business/index_lv.htm

Eiropas Mazo uzņēmumu portāls ir vienas pieturas aģentūra, kas ļauj mazajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem piekļūt visai ES sniegtajai informācijai, kas paredzēta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls

www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lv

EURES mērķis ir sniegt informāciju, ieteikumus un vervēšanas/darbā pieņemšanas (darba piedāvājumu saskaņošanas) pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem, kā arī jebkuram pilsonim, kurš vēlas gūt no personu brīvas pārvietošanās principa.

Eiropas apmaiņas programmasjaunajiem uzņēmējiem

www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=lv

"Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās programmā.

Lursoft

www.lursoft.lv

Datu bāzē pieejama informācija no dažādiem, tai skaitā valsts nozīmes reģistriem, kas ir svarīga biznesa risku un konkurentu novērtēšanai.

Firmas.lv

www.firmas.lv

Datu bāzē pieejama detalizēta informācija par Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, to saistītajiem uzņēmumiem un filiālēm, uzņēmumu amatpersonām, vēsturiskajiem datiem u.tml. informācija.

Jauno uzņēmēju centrs

www.juc.lv

„Jauno uzņēmēju centra” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, topošajiem uzņēmējiem sniedzot profesionālas konsultācijas jauna uzņēmuma veidošanas periodā.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit