2015. gads

Burtnieku novada pašvaldībā šogad pirmo reizi tika pieņemts lēmums par pašvaldības projektu konkursa izsludināšanu. Pirmā projektu konkursa mērķis – atbalstīt iedzīvotāju neformālo grupu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iniciatīvas, kas vērstas uz novada teritorijas vides attīstības veicināšanu. Katram projekta pieteicējam paredzētais maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs sastāda 500 eiro.

Konkursa ietvaros kopskaitā saņemti 12 pieteikumi, un tie visi bija sagatavoti atbilstoši projektu konkursa nolikuma prasībām. Projektu atbilstību izvērtēja domes apstiprināta komisija šādā sastāvā: Burtnieku novada pašvaldības uzņēmējdarbības un vides attīstības komisijas locekle, Silvija Reņģe, viņa arī vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Auziņa, Finanšu nodaļas vadītāja Signe Pilsneniece un domes deputāts, tautsaimniecības un attīstības komitejas loceklis Gunārs Laizāns.

Izvērtējot projektus, tika ņemta vērā to atbilstība nolikuma prasībām, pirmkārt, izvērtējot pieteikumu tehnisko kvalitāti, atbilstību konkursa mērķim, precizitāti finansiālajos aprēķinos un citus administratīvos kritērijus. Otrs izvērtēšanas etaps bija saistīts ar pieteikumu saturiskās kvalitātes izvērtēšanu, katru pieteikumu izvērtējot atbilstoši tajā aprakstītās problēmas aktualitātei, mērķa un piedāvātā problēmas risinājuma sasaistei ar plānotajām aktivitātēm un plānotā finansējuma samērīgumam attiecībā pret īstenojamo aktivitāšu apmēru. Papildus punktus bija iespējams iegūt par spēju piesaistīt papildus finansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai. 

Izvērtējot iesniegtos projektus, tika pieņemts lēmums, ka visi 12 projektu pieteikumi atbilst konkursa nolikuma prasībām un ir atbalstāmi, piešķirot finansējumu atbilstoši katra iesniedzēja plānotajām izmaksām, kas kopsummā sastāda 5772.99 eiro.

Projektu konkursā šogad pārstāvēti 5 no 6 mūsu novada pagastiem, neviens pieteikums diemžēl netika saņemts no Vecates pagasta. Jācer, ka tālākais nelielais ieskats par konkursā apstiprinātajiem projektiem un to ietvaros plānotajām aktivitātēm mūsu novada teritorijas pievilcības paaugstināšanai, kalpos par iedvesmas avotu arī vecatiešiem gatavot projekta pieteikumu kādam no nākamajiem projektu konkursa uzsaukumiem.

Rencēnu pagastu konkursa ietvaros pārstāv divi projektu iesniedzēji. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (DZĪKS) “Variants” projekta pieteikuma “Par mūsu sētas bērniem” ietvaros tiek plānots iekārtot rotaļu laukumu Rencēnos, Alejas ielas 6, 8 un Parka ielas 9a māju pagalma zaļajā zonā, kur paredzēts uzstādīt šūpoles, rotaļu mājiņu, smilšu kasti un citus atpūtas elementus. DZĪKS “Kompromiss” projekta pieteikuma “… un tikai tad ej kārtot pasauli!” ietvaros labiekārtos mājas pagalmu Parka ielā 6, kur plānots novākt pašreizējo, tehniski sliktā stāvoklī esošo, smilšu kasti, tās vietā uzstādot jaunu. Atjaunot un nostiprināt esošo šķēršļu sienas pinumu, kā arī veikt atpūtas infrastruktūras elementu atjaunošanas darbus – krāsošanu, impregnēšanu un citus.

Ēveles pagastu pārstāv kopskaitā divas biedrības, pirmā no tām - biedrība “Pāvulēni” ar projekta pieteikumu “Mēs paši Ēvelei”, kura ietvaros plānots labiekārtot Ēveles parka teritoriju, uzstādot soliņus un atkritumu kastes. Otrs Ēveles pagastu pārstāvošais projekta iesniedzējs – pensionāru biedrība “Kadiķis” ar projekta pieteikumu “Avota lāse dzīvespriekam”, kura ietvaros plānots bijušās Šķiliņu muižas avota attīrīšanas darbus ar mērķi padarīt to pieejamu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan iekļaujot novada kopējā tūrisma piedāvājumā.

Burtnieku pagasta vides attīstības iniciatīvas īstenos kopskaitā 3 projektu pieteicēji. Biedrība “Burtnieku nami” projekta “Gājēju celiņa ierīkošana” ietvaros risinās problēmu, kas saistīta ar patlaban iestaigāto taku zālienā pie daudzdzīvokļu mājām Jāņa Vintēna ielā 3 un 5, tiešā Burtnieku parka tuvumā, izveidojot bruģētu celiņu gājējiem 60 metru garumā. Biedrība “Burtnieku kultūrvide” projekta ietvaros vēlas sakopt Burtnieku baronu Šrēderu dzimtas kapus Burtnieku vecajos kapos, kur plāno attīrīt kapu pieminekļus, apmalītes un žogu no apauguma, veikt žoga virsējās daļas mūrēšanas darbus, kā arī salabot bojātos krustus, iestādīt skujeņus un tūjas un veikt citus sakārtošanas darbus. Fizisko personu neformālā grupa “Bērnu nākotnei”, ar Leldi Zariņu priekšgalā, projekta “Mūsu bērnu labklājībai” ietvaros plāno izveidot jaunu un modernu bērnu rotaļu laukumu Lāčplēša, Parka un Laimdotas ielu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā Burtniekos, veicinot un dažādojot aktivitāšu pieejamību. Projekta ietvaros plānots iegādāties nepieciešamos materiālus un izveidot rotaļu māju ar slidkalniņu.

Valmieras pagastu pārstāv viskuplākais projektu pieteicēju skaits, kopumā projektu konkursa ietvaros pieteiktas un atbalstītas četras projektu idejas. Biedrība “Golfa un tenisa klubs AVOTI” projekta pieteikuma “Tenisa laukuma skatītāju zonas labiekārtošana” ietvaros plānot izveidot labiekārtotu skatītāju zonu, iegādājoties un ieklājot bruģi 60 kvadrātmetru platībā. Biedrība “BMX sporta klubs Tālava” projekta ietvaros plāno veikt atpūtas un treniņu zonas labiekārtošanu biedrības velo trasē, iegādājoties un uzstādot āra apstākļiem piemērotu galdu ar soliem un atkritumu urnu. Biedrība “Alejas iela 5” projekta pieteikuma “Par zaļu un sakoptu vidi Alejas ielā 5” ietvaros veiks dzīvojamās vides sakopšanu ap ēku Alejas ielā 5, ierīkojot zālienu, puķu dobes, nožogojumu un uzstādot soliņus. Biedrība “Olimpiešu parks” projekta ietvaros plāno turpināt Olimpiešu parka teritorijas labiekārtošanu, paplašinot dekoratīvo apstādījumu zonu pie parka centrālās ieejas mezgla.

Matīšu pagastu projektu konkursā pārstāv viens projektu pieteicējs - biedrība “Sporta klubs “Matīši”” ar projekta pieteikumu “Skatītāju solu izgatavošana Matīšu futbola laukumam”, kura ietvaros plāno uzstādīt trīs pārvietojamus, divstāvīgus solus, kurus plāno izmantot gan futbola, gan pludmales volejbola spēļu vērošanas laikā.

Burtnieku novada pašvaldības vārdā vēlu veiksmi visiem projektu pieteicējiem ieceru īstenošanā, kā arī aicinu sazināties ar Attīstības nodaļu jautājumu vai problēmu gadījumā, lai varam savlaicīgi tos atrisināt un īstenot visas plānotās ieceres.

Kristīne Auziņa, Attīstības nodaļas vadītāja

Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkursa nolikums (pievienotais fails)

Pieteikuma anketas veidlapa (pievienotais fails)

Vides attīstības projektu konkursa atskaites forma, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 10.12.2015. (pievienotais fails

Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkurss 2015: atskats uz paveikto!

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit