2016. gads

2016.gada 16.martā Burtnieku novada pašvaldības dome izsludināja jau otro Vides attīstības projektu konkursu, paredzot tā īstenošanai 6000 eiro, bet viena projekta īstenošanai ne vairāk kā 500 eiro. Projektu konkursa mērķis ir veicināt Burtnieku novada iedzīvotāju neformālo interešu grupu, biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iesaistīšanos novada teritorijas labiekārtošanas darbu īstenošanā.

2016.gada vides projektu konkursa ietvaros tika saņemti 19 projektu pieteikumi, kuru īstenošanai nepieciešami 14410,84 eiro, no kuriem 8952,84 eiro sastādītu pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Ņemot vērā, ka pašvaldības piešķirtais finansējuma apjoms bija mazāks nekā projektu pieteikumos pieteiktais, konkursa vērtēšanas komisija rūpīgi izvērtēja katru projekta pieteikumu, piešķirot tam punktu skaitu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Projektu konkursā finansējums bija pietiekams tiem projektu pieteikumiem, kuri kopvērtējumā saņēma vismaz 28,5 punktus.

Kopumā Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkursa 2016.gadā atbalstīti tika 13 projekti.

Matīšu pagastā biedrība “Sporta klubs “Matīši”” projekta ietvaros veica pamatdarbus slēpošanas trases ierīkošanai, attīrot no krūmiem slēpošanas trasei nepieciešamo teritoriju un sagatavojot tās pamatni Matīšu pagasta parkā pie estrādes.

Burtnieku pagastā tika īstenoti divi projekti – Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze mācītājmuižas teritorijā blakus stāvlaukumam izveidoja norobežotu rotaļu laukumu bērniem, kas ir vienīgais publiski pieejamais rotaļu laukums Burtnieka ezera dienvidaustrumu piekrastē. Savukārt biedrība “Burtnieku Ezerkrasts” iegādāsies inventāru un speciālu tīrīšanas līdzekli, ar kuru palīdzību tika sakārtota Varoņu birzs un piemineklis “Kritušajiem karavīriem”.

Rencēnu pagastu atbalstīto projektu skaitā pārstāv trīs biedrības. Biedrība “VirziensA” Rencēnu pamatskolas rotaļlaukumā uzstādīja rotaļnamiņu, kurā bērniem kopā ar vecākiem ir iespēja svaigā gaisā pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas, pašu gatavotas galda spēles. Biedrība “Rencēni” skolas sporta laukumā un parkā uzstādīja īpašus, ar latviešu tautas spēka zīmēm dekorētus solus. Biedrība “Šaušanas sporta klubs “Rencēni”” šautuves teritorijā uzstādīja informatīvo stendu un astoņus galdus-krēslus, lai nodrošinātu apmācību, semināru organizēšanu, kā arī nodrošinātu sacensību un treniņu skatītājiem ērtus apstākļus to vērošanai.

Ēveles pagastā biedrība “Pāvulēni” turpināja pērn īstenotā projekta ietvaros uzsākto Ēveles muižas parka teritorijas labiekārtošanu, parkā jau uzstādītos solus un atkritumu urnas papildinot ar ērtiem parka galdiem.

Valmieras pagasts 2016. gada projektu konkursā pārstāvēts ar kuplāko projektu skaitu. Biedrība “Alejas 7” daudzdzīvokļu mājas Alejas ielā 7 pagalmā izveidotja bruģētu celiņu, atjaunoja smilšu kasti un šūpoles, uzstādīja jaunu rotaļu laukuma elementu bērnu fizisko prasmju attīstīšanai, izmantojot lietotas automašīnu riepas, kā arī uzstādīja galdiņus un soliņus, kas veidoti no izmantotām elektrisko kabeļu spolēm. Biedrība “Alejas 5” turpināja pērn uzsākto dzīvojamās mājas Alejas ielā 5 teritorijas labiekārtošanu, ieklājot bruģi pie namdurvīm un ierīkojot apmales ap zaļo zonu. Biedrība “BMX sporta klubs “Tālava”” izveidoja brīvdabas velo skolu, kas apkārtnes bērniem nodrošina iespēju padziļināti apgūt velosipēda vadības prasmes, izveidojot stacionārus velosipēda vadīšanu attīstošus velo šķēršļus. Biedrība “Olimpiešu parks” atjaunoja Olimpiešu parka centrālo informatīvo zīmi, kas 2016.gada ziemā tika izdemolēta un vairs nekalpoja kā reprezentatīvs elements šim unikālajam objektam. Biedrība “Golfa un tenisa klubs “Avoti”” uzsāka veselības takas izveidi 2100 m garumā, īstenojot nepieciešamo darbu 1.etapu – tika iezīmēta, marķēta, attīrīta no krūmiem un celmiem takas trase, veikti tās ecēšanas un frēzēšanas darbi. Valmieras pagasta Vanagu ielas 5 iedzīvotāju neformālās grupas dalībnieki daudzdzīvokļu mājas pagalmā izveidoja bērnu rotaļu laukumu, uzstādot šūpoles, smilšu kastes un spēļu laukuma elementus.

Diemžēl 2016.gadā finansējums nebija pietiekams vēl piecu projektu pieteicējiem, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, neviens pieteikums netika saņemts no Vecates pagasta. Liels paldies visiem iesniedzējiem par lieliskajām idejām un augsto aktivitāti 2016. gada projektu konkursā.

Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkurss 2016: atskats uz paveikto (.pptx)

Burtnieku novada pašvaldības vides attīstības projektu konkursa nolikums pieejams šeit.

Projekta pieteikuma anketas veidlapa pieejama šeit.

Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 12.12.2016,  pieejama  šeit.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit