Civilstāvokļa reģistru papildināšana un labošana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

 • Nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā.
 • Trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā.
 • Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana, pamatojoties uz tiesu spriedumiem par laulības šķiršanu vai zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām, tiesas spriedumiem par aizgādības tiesību atņemšanu, par paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu, adopcijas apstiprināšanu.
 • Laulību reģistra papildināšana par baznīcā noslēgtajām laulībām.
 • Dokumentu atjaunošana, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā.
 • Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana, ja izveidoti divi ieraksti par vienu un to pašu faktu.

Pakalpojumu var pieprasīt persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.

Ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti:

 • Latvijas Republikas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,  pieņemts 29.11.2012., spēkā no 01.01.2013.;
 • Latvijas Republikas MK 2013.gada 3.septembra Noteikumi Nr.761”’Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”;
 • Latvijas Republikas MK 2013.gada 24.septembra Noteikumi Nr.906 „Noteikumi par  civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personas apliecinošs dokuments;
iesniegums;
reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
dokumenti, kuros veicamas izmaiņas;
kvīts par valsts nodevas samaksu.


AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanu,  papildināšanu, labošanu un anulēšanu – 7,00 EUR.

No valsts nodevas atbrīvoti:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi,
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit