Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu izsniegšana


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.


PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS

Fiziska persona;
Privāto tiesību juridiska persona;
Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma  saņēmēja  apraksts  (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Personas,  par kurām civilstāvokļa reģistrs sastādīts;
Nepilngadīgu personu vecāki;
Tiešie  augšupējie un lejupējie radinieki;
Citas personas, pierādot tiesisko ieinteresētību.


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
Iesniegumu likums.
MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
Burtnieku novada pašvaldības 01.10.2013 lēmums Nr.330, 6.1 un 6.2 punkts „Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā”.


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - ID karte)  - jāuzrāda oriģināls;

Iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai izraksta no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai - jāiesniedz oriģināls.


AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

  • Valsts nodeva par atkārtotu apliecību – 7.00 EUR.
  • Maksa par atkārtotu civilstāvokļa apliecību, izziņu vai izrakstu –  3.45  EUR.

No valsts nodevas atbrīvoti:

  • pirmās un otrās grupas invalīdi;
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

No maksas par pakalpojumiem ir atbrīvoti:

  • 1.un 2.grupas invalīdi;
  • Politiski represētās personas;
  • Trūcīgās personas;
  • Pensionāri.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar LR Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Maksas pakalpojums tiek noteikts, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu un Burtnieku novada pašvaldības domes 2013. gada 1. oktobra lēmumu Nr. 330  “Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā”.

Konta nr. valsts nodevas vai maksas par pakalpojumu pārskaitīšanai:

REKVIZĪTI:

Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114148
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Konts LV98UNLA0050014274092
Kods UNLALV2X

Maksājuma mērķī norāda: Valsts nodeva un (vai)  maksa par izziņas vai izraksta izsniegšanu.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pakalpojumu iespējams pieprasīt četros veidos:

1. E-pastā persona raksta iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas  vai izraksta saņemšanai, to nosūta Dzimtsarakstu nodaļai uz e-pastu: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv , norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu  iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

3. Klātienē - persona ierodas Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

4. Korespondence - persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot Dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību- ID karte).

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit