Laulības reģistrācija


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē sešu mēnešu laikā, bet ne ātrāk kā mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas dienas, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības reģistrēšanai. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Laulības reģistrācija:

 • Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai.
 • Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
 • Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.
 • Ja kāds no laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase kļūst nederīga ar laulības reģistra parakstīšanas brīdi - tas ir, ar laulību dienu.

Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļa reģistrē Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietuma ieslodzīto personu laulības reģistrāciju.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti:


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

AR PAKALPOJUMU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju: 14,00 EUR.

Pašvaldības noteiktā maksa par pakalpojumu:

1.    Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju darbadienās:
1.1. Tikai liecinieku klātbūtnē - EUR 7,11 +PVN;
1.2. Ar viesu piedalīšanos - EUR 21,34 +PVN;
1.2.1. Ja viens vai abi laulājamie ir Burtnieku novadā deklarētā persona- EUR 14,23 +PVN.

2.    Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju, savstarpēji vienojoties, brīvdienās un svētku dienās:
2.1. Tikai liecinieku klātbūtnē - EUR 21,34 +PVN;
2.2. Ar viesu piedalīšanos- EUR 42,68 +PVN;
2.2.1. Ja viens vai abi laulājamie ir Burtnieku novadā deklarētā persona- EUR 28,46 +PVN.

3.    Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām:
3.1. Par laulības reģistrāciju LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes Valmieras cietumā, EUR 42,68 +PVN;
3.2. Par laulības reģistrāciju citā piemērotā vietā Burtnieku novada teritorijā, ja personas, kas vēlas noslēgt laulību, nodrošina reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus, EUR 42,68 +PVN.

4.    Par svinīgu kāzu jubileju ceremoniju – EUR 14,23 +PVN

No valsts nodevas atbrīvoti:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi;
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

No maksas par pakalpojumiem ir atbrīvoti:

 • 1.un 2.grupas invalīdi;
 • Politiski represētās personas;
 • Trūcīgās personas;
 • Pensionāri.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas un anulēšanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar LR Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Maksas pakalpojums tiek noteikts, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu un Burtnieku novada pašvaldības domes 2013. gada 1. oktobra lēmumu Nr. 330  “Par maksas pakalpojumiem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļā”.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit