Pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei

PAKALPOJUMA APRAKSTS

Tiesības saņemt pabalstu ir jaundzimušā bērna vienam no vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Burtnieku novadā ir vismaz 12 mēneši. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200,00 euro par katru jaundzimušo bērnu

Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība. Burtnieku novada pašvaldība pabalstu izmaksā: vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam, vai vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Burtnieku novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21/2017 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai saņemtu pabalstu vienam no vecākiem, uzrādot pasi, jāiesniedz iesniegums (pievienotais fails),

bērna dzimšanas apliecības fotokopija, uzrādot oriģinālu (ja bērna dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā).


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 64207076
Fakss: 64238257
E-pasts: dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Trešdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00;
Ceturtdienās plkst. 8.00-11.00, 14.00-17.00.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Valmieras pagasta pārvaldes vadītājs.

Adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads
Tālrunis: 26313154
E-pasts: mara.vitola@burtniekunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 9.00-12.00 un 15.00-18.00; 
Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-17.00.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit