Bērna uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Iesniegums par bērna uzņemšanu rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) tiek reģistrēts pagastu pārvaldēs, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu. Iesniegumā jānorāda prioritārā PII, ja nepieciešams, atzīmējot vēl alternatīvo iespējamo iestādi.

Vecākiem ir pienākums informēt izglītības pakalpojumu speciālisti par izmaiņām iesniegumā (sākotnēji norādītajā kontaktinformācijā, deklarētajā adresē u.c.) 10 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

Iesniegumā iespējams atzīmēt vēlamo mācību uzsākšanas laiku, tomēr ieteicams uzsākt izglītības iestādes apmeklēšanu, bērnam sasniedzot atbilstošo vecumu un saņemot komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu. Ja vecāki atsakās no piešķirtās vietas, bērns saglabā vietu rindā, tomēr tas negarantē iespēju saņemt vietu nākamajā mācību gadā.

Lēmumu par vietas piešķiršanu PII pieņem Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija, skatot iesniegumus prioritārā secībā gan pēc iesnieguma reģistrācijas datiem, gan izvēlētās iestādes un bērna vecuma / dzimšanas datiem. Lēmumu izsūta rakstveidā, nosūtot vēstulē uz iesniegumā deklarēto dzīves vietu vai arī elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Ja bērnam vairs nav nepieciešama vieta Burtnieku novada pašvaldības PII, tad nepieciešams iesniegt kādā no pagastu pārvaldēm iesniegumu par pieteikuma atsaukšanu pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Informācija par rindu uz PII redzama Burtnieku novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Izglītība/Informācija par rindām uz PII


NORMATĪVIE AKTI, KAS REGULĒ PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU

Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma" (pievienotais fails)


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Pielikums Nr.1  Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē pievienotais fails
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē pievienotais fails
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei pievienotais fails
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu pievienotais fails


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Pagastu pārvaldes

Burtnieku pagasta administrācija,
Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206;

Ēveles pagasta pārvalde,
"Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;

Matīšu pagasta pārvalde,
Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;

Rencēnu pagasta pārvalde,
Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232;

Valmieras pagasta pārvalde,
Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku nov., LV-4219;

Vecates pagasta pārvalde,
"Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211;

Burtnieku novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210,
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku nov., LV-4206.

KONTAKTI

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit