Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam

Burtnieku novada pašvaldība no šā gada marta piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam. Ja bērnam netiek nodrošināta vieta Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai sertificētas aukles atalgojumam. Aicinām ģimenes izmantot jauno iespēju un iepazīties ar galvenajiem nosacījumiem līdzfinansējuma saņemšanai!

Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnam un vecākiem ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

  • bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vismaz 10 mēnešus nepārtraukti ir deklarēta Burtnieku novada administratīvajā teritorijā,
  • bērns ir vismaz pusotru gadu vecs,
  • bērns ir reģistrēts rindā uzņemšanai Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet viņam netiek nodrošināta vieta šajā iestādē,
  • bērns nav uzsācis pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā vai citas pašvaldības izglītības iestādē.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bērnu uzraudzības pakalpojumam 2021. gadā ir 0,85EUR par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu un tas ir paredzēts norēķinam līdz 40 stundām nedēļā (8 stundas darbdienā) par pakalpojuma sniegšanu.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam, bērna likumiskais pārstāvim jāiesniedz pieteikums (pievienotais fails, PDF, pievienotais fails, doc) Burtnieku novada pagastu pārvaldēs. Atbalsta piešķiršanas gadījumā pašvaldība ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju slēdz līgumu.

Pakalpojuma sniedzēju var izvēlēties vecāks, bet tam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs:

  • reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā;
  • reģistrēts kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs;
  • nav bērna likumiskais pārstāvis;
  • noslēdzis līgumu (pievienotais fails, PDF, pievienotais fails, doc) ar pakalpojuma saņēmēju atbilstoši Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 12. punkta nosacījumiem;
  • nodrošina pakalpojumu līdz astoņām stundām dienā, ne vairāk kā 5 darba dienas nedēļā.

Plašāka informācija Burtnieku novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” (pievienotais fails, PDF). Burtnieku novada pašvaldības domes lēmums par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru bērnu uzraudzības pakalpojumam (pievienotais fails, PDF).


Kā uzzināt, vai aukle reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā?

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP182

Valsts izglītības informācijas sistēmā www.viis.lv ⇒ publiski pieejamā informācija ⇒ bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji ⇒ Fiziska/Juridiska persona ⇒ Uzvārds/Nosaukums ⇒ Meklēt.


Uzziņai, kā kļūt par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju?

Ministru kabineta noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” m.likumi.lv/doc.php?id=258873

Kā reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju? www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

Aukļu (bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja) reģistrācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā ikvd.gov.lv/registracija/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija/

Reģistrācija portālā Latvija.lv www.latvija.lv/lv/PPK/izglitiba/pirmsskolas-audzinasana/p4639/ProcesaApraksts

Solis pa solim - kā vecmāmiņa var kļūt par aukli un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu www.mammamuntetiem.lv/articles/44524/solis-pa-solim-ka-vecmamina-var-klut-par-aukli-un-sanemt-pasvaldibas-lidzfinansejumu/?accept_cookies=1

Swedbank padomi blog.swedbank.lv/nauda/pasvaldibas-lidzfinansejums-auklites-algai-no-45-lidz-188-eiro-166


Burtnieku novadam tuvākās kursu iespējas

Mācību centrs "Buts" Valmieras filiāle piedāvā apmācības iespējas profesionālās pilnveides izglītības programmā Bērnu uzraudzības pakalpojumi. Informācija par kursiem:

Ja vēlies individuāli sniegt aukles pakalpojumus, apgūsti mācību programmu "Bērnu uzraudzības pakalpojumi"! Tiek pieļauta iespēja, ka aukle var būt arī, piemēram, bērna māsa, brālis (ar vismaz iegūtu pamatizglītību) vai vecmāmiņa, ja aukle atbilst  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”.

Nav noslēpums, ka aizvien lielāka uzmanība un nozīme tiek pievērsta pedagoģijai un bērnu audzināšanai. Tas, ko sniedzam bērnam šodien – jau rīt atspoguļosies viņa uzvedībā, paradumos, saskarsmē un galu galā – veido viņa personību tālākā nākotnē. Uzzini, kā veicināt bērna garīgo un fizisko attīstību atbilstoši viņa spējām, lai Tavi darba augļi būtu par lielisku pamatu pozitīvai bērna izaugsmei!

Mācību ilgums: 40 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība par profesionālas pilnveides izglītību

Kursa programma: www.buts.lv/izglitibas-programmas-un-kursi/bernaudzinasana/item/285

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit