Saistošie noteikumi

Pašvaldības nodevas, nodokļi un nomas maksas

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
 4/2009  Par pašvaldības zemes nomu Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 
 12/2018  Par neapbūvētu Burtnieku novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību

Pievienotais fails

28.03.2019.
12/2014  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā

Pievienotais fails

 
1/2019  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Burtnieku novadā

Pievienotais fails

28.03.2019.
14/2012  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim

Pievienotais fails

 
5/2013  Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Pievienotais fails

13.06.2013.
8/2014  Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Pievienotais fails

01.01.2014.

Izglītība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
4/2019

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma

Pielikums Nr.1  Līgums par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pievienotais fails 
Pielikums Nr.2 Līgums par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ģimenē pievienotais fails 
Pielikums Nr.3 Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības izglītības iestādē pievienotais fails 
Pielikums Nr.4 Iesniegums iesnieguma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei pievienotais fails 
Pielikums Nr.5 Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestāžu maiņu pievienotais fails

Pievienotais fails

24.05.2019.
5/2017

Par kārtību, kādā Burtnieku novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei

Pievienotais fails

24.05.2017.
4/2020

Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam

Pielikums Nr.1  Līgums par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam pievienotais fails
Pielikums Nr.2 Pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai bērnu uzraudzības pakalpojumam pievienotais fails

Pievienotais fails

15.03.2020.
16/2020  Par braukšanas maksas atvieglojumiem un ceļa izdevumu (degvielas) kompensēšanas kārtību Burtnieku novadā

Pievienotais fails

27.10.2020.

Nekustamais īpašums

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
19/2019 Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu būvniecībā un uzturēšanā

Pievienotais fails

27.02.2021.
 1/2016 Par Burtnieku novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu

Pievienotais fails

 17.05.2016.
7/2015 Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai Burtnieku novada būvvaldē

Pievienotais fails

30.06.2015.
14/2019 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Burtnieku novadā

Pievienotais fails

Pielikumi pievienotais fails

18.04.2020.
17/2015 Par Burtnieku novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai

Pievienotais fails;

Pielikums Nr. 2

12.03.2016.
3/2017

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Burtnieku novadā

Pievienotais fails

16.05.2017.
22/2010 Par Burtnieku novada kapsētu uzturēšanu

Pievienotais fails

 01.09.2010.
17/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Burtnieku novadā

Pievienotais fails

24.07.2010.


Sabiedriskā kārtība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
11/2015 Par sabiedrisko kārtību Burtnieku novadā

Pievienotais fails

13.11.2015.
9/2015 Par sabiedrisko kārtību un drošību Burtnieku novada pašvaldības Skeitparkā

Pievienotais fails

22.08.2015.
5/2019 Par Burtnieka ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu

Pievienotais fails

29.08.2019.


Uzņēmējdarbība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
12/2011 Ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 03.11.2011.
8/2012 Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā

Pievienotais fails

 14.09.2012.


Sociālā palīdzība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
16/2014 Par sociālās palīdzības pabalstiem Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 02.03.2015.
12/2020  Par krīzes pabalstu piešķiršanu Burtnieku novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

Pievienotais fails

26.05.2020.
10/2013 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Burtnieku novadā

Pievienotais fails

03.01.2014.
2/2016 Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novadā

Pievienotais fails

27.04.2016.
1/2015 Kārtība, kādā Burtnieku novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus

Pievienotais fails

 02.03.2015.
21/2017 Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Pievienotais fails

16.02.2018.
9/2009 Par Burtnieku novada apbedīšanas pabalsta piešķiršanu

Pievienotais fails

 
4/2013 Burtnieku novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība

Pievienotais fails

14.06.2013.
12/2017 Par Burtnieku novada pašvaldības palīdzību bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē

Pievienotais fails

01.01.2018.
18/2015 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Pievienotais fails

27.04.2016.
14/2017 Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Burtnieku novadā

Pievienotais fails

22.01.2017.


Vides aizsardzība

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
5/2011 Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 01.01.2016.
4/2017

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Pievienotais fails

29.04.2017.
5/2021 Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā

Pievienotais fails

 03.06.2021.
21/2010 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 
8/2016 Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā

Pievienotais fails

 30.06.2016.
10/2017 Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Jaunates upes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)

Pievienotais fails

27.07.2017.
15/2019

Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Pievienotais fails

Pielikumi 1-6 (pievienotais fails)

Pielikums. Licenču paraugi (pievienotais fails)

28.01.2020.


Dažādi

Nr. Nosaukums Dokuments* Stājas spēkā
1/2021 Par Burtnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Pievienotais fails

05.02.2021.
2/2015 Par Burtnieku novada simboliku

Pievienotais fails

 13.03.2015.

* Pievienotajos failos redzama saistošo noteikumu aktuālā versija, kurā iekļauti grozījumi. Lai iepazītos ar saistošo noteikumu tekstu, jāuzklikšķina uz iezīmētās daļas!

 Saistošo noteikumu projekti

 Iesniegumu veidlapas

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit