Komisijas

Administratīvā komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Pudenko
Kosmisjas sekretāre: Daina Gustsone
Komisijas locekļi:
Pēteris Rava, Inga Pāže, Jānis Zauers, Linda Korne

Administratīvo aktu strīdus komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: 
Vita Blažēviča, Pēteris Rava, Dace Rika, Gunārs Laizāns, Guntars Štrombergs

Ar novada lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inese Gaumane
Komisijas sekretāre: Vita Ievīte
Komisijas locekļi: Gunārs Laizāns, Jānis Leitis

Ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas izvērtēšanas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Cukmacis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas locekļi: Viesturs Karlivāns, Saimnieciskās nodaļas Dabas resursu speciālists

Darba samaksas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi: domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, atbildīgais darbinieks pašvaldībā par personālu, ekonimiste-norēķinu grāmatvede

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Pudenko
Komisijas locekļi: Inga Pāže, Linda Korne, Daina Gustone

Dzīvojamo māju privatizācijas un dzīvokļu komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Karlivāns
Komisijas locekļi:
Valērijs Pudenko, Jānis Leitis, Jānis Zauers, Gunārs Laizāns, Zane Elksne, Dace Pastva

Iepirkumu komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Auziņa
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Guntis Braslis
Komisijas locekļi:
Gatis Cukmacis, Valērijs Seilis, Signe Pilsneniece, Pēteris Rava, Jānis Leitis, Mārtiņš Kļaviņš

Interešu izglītības programmas izvērtēšanas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas locekļi:
Iluta Urbanoviča, Igors Korņējevs, Guntis Braslis, Ingūna Vintēna

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija (Nolikums )

Komisijas priekšsēdētājs: Viesturs Karlivāns, Burtnieku novada pašvaldības domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Diāna Krastiņa, Vecates pagasta pārstāve
Komisijas sekretāre: Kristīne Goba, biedrība „VirziensA”
Komisijas locekļi:
Inese Gaumane, Latvijas Lauku  konsultācijas un izglītības centra Valmieras biroja Burtnieku novada Lauku attīstības konsultante;
Daiga Kīna, Burtnieku  novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste;
Elīna Karlivāne, Burtnieku novada pašvaldības Sporta un kultūras koordinatore;
Jānis Zauers, Burtnieku novada Sociālā dienesta pārstāvis;
Ināra Stepanova,  Burtnieku novada Ausekļa pamatskolas direktore;
Madara Timermane, Burtnieku novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste;
Rufīna Juraša, biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”;
Silvija Reņģe,  Burtnieku novada uzņēmēja;
Simona Šmidte, Valmieras pagasta pārstāve;
Marika Daļecka, IK “ManBurtNieks” ;
Ginta Bergmane, Matīšu pagasta pārstāve;
Inese Karnāte, biedrība „Pāvulēni”.


Medību koordinācijas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis – Burtnieku novada pašvaldības pārstāvis.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Voldemārs Goba - Latvijas Medību asociācijas pārstāvis

Komisijas locekļi:

Zenta Špate - Lauku atbalsta dienesta pārstāve;
Sandra Leite -Valsts meža dienesta pārstāve;
Guntars Kampernovs - Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis;
Aldis Trēziņš  - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis.


Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Gatis Cukmacis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andris Ķibermanis
Komisijas sekretāre: Vita Ievīte
Komisijas locekļi:
Gunārs Laizāns, Vita Blažēviča

Pašvaldības īpašuma izsoles komisija (Nolikums )

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Vija Lāne, Andris Ķibermanis, Signe Pilsneniece, Rasma Liepiņa

Pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu brīvo vietu sadales izvērtēšanas komisija
(Saistošie noteikumi )
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Gaumane
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Viesturs Karlivāns
Komisijas locekļi:
Guntis Braslis, Iluta Urbanoviča, Jānis Leitis, Inga Zūle

Vēlēšanu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rava
Komisijas sekretāre: Inese Bērziņa
Komisijas locekļi: Smaida Kraveca, Anda Jukāme, Skaidrīte Klāsone, Anda Līsmane, Ingrīda Tauvēna

Vidi degradējošo ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Leitis
Komisijas locekļi:
Rasma Liepiņa, Jānis Bušs, Vladimirs Skļarskis, Andris Ķibermanis, Ziedonis Hāns

Uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Matisons
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ieva Melbārde
Komisijas sekretāre: Dana Sāre
Komisijas locekļi: Kristīne Auziņa, Aigars Ruņģis, Gatis Cukmacis, Zane Jēgere, Arnis Seņkāns, Aiga Vosa, Mārtiņš Brencis, Lauris Ceļš, Vitālijs Začs, Elmārs Švēde, Inese Gaumane, Andris Ķibermanis, Māris Piģēns, Gints Ansons, Jānis Leitis

Simbolikas komisija (Nolikums )
Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Braslis
Komisijas locekļi: Edīte Stērste, Valērijs Seilis


Zemes lietu komisija (Nolikums )

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Laizāns
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jānis Leitis
Komisijas sekretāre: Baiba Daneviča
Komisijas locekles: Emīlija Gulbe, Inese Gaumane

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit