Nekustamais īpašums

Burtnieku novada pašvaldības bilancē ir uzskaitīti 6374,6061 hektāri zemes ar kopējo vērtību 2 390 471 eiro. No tā Zemesgrāmatā reģistrēti 1549,9398 hektāri zemes ar vērtību 1 508 910 eiro, kas sastāda 63,1 % no pašvaldības bilancē esošajā zemēm. Pārējos īpašumus Zemesgrāmatā plānots ierakstīt līdz 2027. gadam.

Pašvaldības nekustamais īpašums:

  Bilances vērtībā uz 31.12.2016.
Zeme, ēkas un būves, tai skaitā: 17 626 902
Dzīvojamās ēkas 34 170
Nedzīvojamās ēkas 9 845 746
Transporta būves 3 576 503
Zeme zem ēkām un būvēm 1 473 817
Kultivētā zeme 367 639
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 60 424
Pārējā zeme 488 591
Inženierbūves 1 541 659
Pārējais nekustamais īpašums 2383

Ceļi un ielas

Burtnieku novada pašvaldības ceļu un ielu kopgarums (t.sk. servitūtu ceļi, par kuru uzturēšanu ar pašvaldību ir noslēgti līgumi) ir 238,51 kilometru, no tiem 27,011 kilometri – ar asfaltbetona segumu. Vairāk par ceļu apsaimniekošanu šeit

Nekustamo īpašumu un teritorijas apsaimniekošana

Burtnieku novada pašvaldības īpašumā ir vairāki simti nekustamā īpašuma objektu (ēkas un zemes īpašumi), kuru uzturēšanai un sakārtošanai nepieciešams finansiāls ieguldījums. Objektu apsaimniekošana tiek organizēta, izvērtējot to attīstības iespējas un balstoties uz ekonomiskās un sociālās situācijas prognozēm. Mājokļi, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tiek atsavināti. Pašvaldības īpašumā tiek atstāti tikai tie mājokļi, kas nepieciešami saistošo noteikumu Nr.30/2013 “Par Pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” prasību īstenošanai.

Pagastu teritoriju apsaimniekošana ir nodota pagasta pārvalžu vadītāju un pagastu saimnieku uzraudzībā. To vajadzībām ir iegādāta atbilstoša tehnika, lai nodrošinātu teritoriju apsaimniekošanu. Papildus darbu veikšanai tiek piesaistīts  SIA “BN Komforts” un novada uzņēmēji. Pagasta pārvalžu vadītāji veic arī ceļu apsekošanu un koordinē ikdienas ceļu uzturēšanas un uzlabošanas darbus.

SIA „BN Komforts” sniedz arī savu ieguldījumu pagastu teritoriju apsaimniekošanā. SIA “BN Komforts” daļai Burtnieku novada iedzīvotāju sniedz komunālos pakalpojumus, kā arī veic kapu apsaimniekošanu. Teritorijas apsaimniekošana saistīta ar zāles pļaušanu, sauso koku un zaru izzāģēšanu. Uzņēmums apsaimnieko un uztur arī pašvaldības apgaismojuma tīklus.

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit