Aprūpe mājās


PAKALPOJUMA APRAKSTS

Burtnieku novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu  apvienība”. Tas paredz deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu Burtnieku novadā, uzdodot veikt no pašvaldības funkcijas – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) – izrietošo pārvaldes uzdevumu – nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu personas dzīves vietā.

Biedrība “Latvijas Samariešu  apvienība” sniedz šādus pakalpojumus:

  • Aprūpes mājās pakalpojumu pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt;
  • “Drošības pogas” pakalpojumu;
  • Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu;
  • Specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Pēdu aprūpes pakalpojumu.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Personu apliecinošs dokuments;

Aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai persona vai viņa pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:

  • iesniegumu, kurā norāda problēmu un vēlamo risinājumu;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (bīstamas infekcijas slimības, plaušu tuberkulozes aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
  • dokumentu, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

Nosakot aprūpes mājās pakalpojuma samaksu, tiek vērtēti personas ienākumi.


NORMATĪVIE AKTI

Saistošie noteikumi Nr.2/2016, Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Burtnieku novada pašvaldībā (pievienotais fails)

Līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu  apvienība” (pievienotais fails)


PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS LAIKS

Pamatojoties uz veikto personas situācijas novērtēšanu, Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu, nosaka pakalpojuma apjomu un aprūpes termiņu un noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu.


INFORMĀCIJAI

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam par īpašumu netiek uzskatīts nekustamais īpašums – zeme kopplatībā līdz 5 ha ieskaitot, kas pieder pieprasītāja mājsaimniecībai.


PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS VIETA

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit