Aptaujas

ARHĪVS

Burtnieku novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par nepieciešamību Viestura alejā veidot parku “Zaļais trīsstūris”. Ir izstrādāts labiekārtojuma priekšlikums, kurā šajā teritorijā tiek paredzēts betona bruģakmens celiņš, soliņi, nojumes, dažādi dekoratīvie stādījumi, bērnu rotaļlaukuma u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana. Aptaujas mērķis ir izzināt parka izveides nepieciešamību, noskaidrot sabiedrības viedokli par izstrādāto priekšlikumu pirms darbu uzsākšanas, kā arī to, kādi varētu būt citi šīs teritorijas attīstības virzieni.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens interesents! Aptauja norisinās no 10. līdz 30. septembrim.

Saite uz aptaujas anketu

Vietura alejas parka labiekārtojuma priekšlikums (pievienotais fails, PDF)


Par sabiedriskā transporta maršrutu “Burtnieki-Valmiera”

Burtnieku novada pašvaldībā saņemti Burtnieku pagasta iedzīvotāju ierosinājumi mainīt SIA “VTU Valmiera” nodrošinātā sabiedriskā transporta maršruta “Valmiera-Burtnieki-Eniņi-Valmiera” autobusa atiešanas laiku no pieturas “Burtnieki” no plkst. 8.18 uz agrāku, lai autobuss Valmieras autoostā (AO) ienāktu pirms plkst. 8.00. Līdzīgs ierosinājums tika saņemts par vakara reisu “Valmiera-Pidriķis-Burtnieki”, mainot atiešanas laiku 18.20 no Valmieras AO uz vēlāku.

SIA “VTU Valmiera” atsaucās iedzīvotāju un pašvaldības ierosinājumiem un piedāvā rīta reisu no pieturas “Burtnieki” pārcelt agrāk uz plkst. 7.15, lai autobuss Valmieras AO pienāktu plkst. 7.46. Detalizētu autobusa kustības saraksta projektu iespējams skatīt pievienotajā failā, PDF.

Savukārt vakara reisu no Valmieras AO uz Burtniekiem mainīt no plkst. 18.20 uz plkst. 19.20. Detalizētu autobusa kustības saraksta projektu iespējams skatīt pievienotajā failā, PDF.

Aicinām tos, kuri ikdienā izmanto sabiedrisko transportu vai to vēlētos darīt, pārdomāt šo izmaiņu ietekmi uz Jūsu ikdienu! Savu viedokli par vai pret iniciatīvu var izteikt Burtnieku pagasta pārvaldē pa tālr. 22017227 (no 2. janvāra) vai elektroniski līdz 24. janvārim, aizpildot aptaujas anketu ŠEIT

Informējam, ka nemainīgi paliek reisi plkst. 11.55 un plkst. 16.05 no Valmieras AO un plkst. 13.03 un plkst. 17.06 no Burtniekiem.


Vidzemnieki aicināti balsot par svarīgākajām 2020. gada kultūras prioritātēm reģionā

Līdz 13. janvārim vidzemnieki var nobalsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā, kurus vajadzētu finansēt 2020. gadā. Sabiedrības balsojumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā, izvirzot Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes, kā arī organizējot citas kultūras jomas aktivitātes Vidzemē nākamajā gadā.

Jau trīspadsmito gadu Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt “Valsts kultūrkapitāla fonds” (VKKF) un “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos. Tās ietvaros iespējams iegūt finansējumu kultūras projektu ieviešanai Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā. Programmas mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.

Līdz šim prioritātes izvirzītas, balstoties uz nozares ekspertu viedokli, aktuālajiem pētījumiem kultūras nozarē, plānošanas dokumentiem, kā arī 12 gadu laikā gūto pieredzi, īstenojot kultūras programmu Vidzemē. Šobrīd, priekšplānā izvirzot tieši vidzemnieku intereses, Vidzemes plānošanas reģions atvērtās konsultācijās ar sabiedrību vēlas uzzināt iedzīvotāju viedokli par būtiskākajiem virzieniem, ko iekļaut kultūras programmā. Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots, iekļaujot tajā jaunas un nozarē aktuālas prioritātes.

Ikviens vidzemnieks aicināts izteikt viedokli par to, kāda veida kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem VKKF piešķirtais finansējums Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu īstenošanai. Aptaujas anketa pieejama: https://bit.ly/2sgCve3 

Vidzemes kultūras programmas koordinatore Dace Laiva atzīmē: “Pēdējos gados ievērojami pieaudzis ne tikai projektu pieteicēju skaits un apjoms, bet arī projektu kvalitāte. Organizējam interesentiem izglītojošus seminārus, kur dalībnieku skaits ir ievērojams.”

Šogad konkursam bija pieteikts 131 projekts par kopējo summu 479 354,93 eiro, atbalstīti tika 58 projekti, sadalot konkursā pieejamo finansējumu 85 500,00 eiro apmērā. 2018. gadā Vidzemes kultūras programmas ietvaros tika īstenoti 339 dažādi pasākumi ar vairāk nekā 40 000 apmeklētāju, izdotas grāmatas, pastkaršu komplekti, animācijas filma un citi materiāli. Vairāk par Vidzemes kultūras programmu: http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_kulturas_programma

Ar sabiedrības aptaujā apkopoto informāciju varēs iepazīties janvāra beigās Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā – www.vidzeme.lv.


Vidzemes plānošanas reģions nodod sabiedrības izvērtējumam Eiropas Savienības  Pilsētprogrammas „Urban Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” Darbības plānu, ko vēlāk paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā. Līdz šī gada 4. martam pašvaldības, to energopārvaldnieki, ēku apsaimniekotāji, uzņēmēji, iedzīvotāji un citi interesenti tiek aicināti izvērtēt un sniegt savu vērtējumu par Darbības plāna 5 rīcībām. Lasīt vairāk

Darbības plāns, tajā ietvertās rīcības un izvērtējuma anketa pieejama: https://ec.europa.eu/futurium/en/energy-transition/energy-transition-public-feedback-starts-today-and-lasts-until-4-march-2019 Lasītāju ērtībai izvērtējums var tikt sniegts arī latviešu valodā.

·       Draft Action 1: CREATION OF ‘FINANCING FOR DISTRICT ENERGY’ TASK GROUP

·       Draft Action 2: MAXIMISING USE OF WASTE HEAT IN CITIES

·       Draft Action 3: GUIDANCE ON ENERGY MASTER-PLANNING FOR CITIES

·       Draft Action 4: ‘DEPLOYMENT DESKS’ FOR CITY RETROFITTING

·       Draft Action 5: CLOSER CO-OPERATION WITH EU BODIES TO PROMOTE ENERGY TRANSITION FUNDING


Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gada aptauja

Burtnieku novada pašvaldība aicina piedalīties Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Aptauja ir anonīma un informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Jūsu viedokli par Burtnieku novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus Burtnieku novada attīstības programmas izstrādei.

Anketā ir 21 jautājums un tās aizpildīšanai nepieciešams līdz 10 minūtēm. Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 12. februārim.

Saite uz aptauju: ej.uz/Burtnieki_aptauja


Burtnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gada aptauja uzņēmējiem

Aicina arī ikvienu Burtnieku novada uzņēmēju, komersantu, mājražotāju, amatnieku un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par uzņēmējdarbības vidi novadā.

Saite uz aptaujas anketu: ej.uz/Burtnieki_uznemejiem

Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtos rezultātus izmantos Burtnieku novada attīstības programmas izstrādē. Lūdzam aptaujas anketu aizpildīt līdz 2019. gada 12. februārim.


Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada

Lai kopīgi veidotu Latviju labāku, drošāku, laimīgāku un labklājīgāku ikvienam, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) aicina iedzīvotājus piedalīties diskusijā par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada. Aicinām ikvienu būt aktīvam, iesaistīties un izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) idejiskā “kodola” un prioritāšu piedāvājumu PKC mājaslapā: http://www.pkc.gov.lv/lv/nap-2027/atbalsti-prioritates līdz 31.janvārim. Lasīt vairāk


Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 18.12.

Saite uz aptauju: www.visidati.lv/aptauja/1394128456/


Šobrīd biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir esošā plānošana perioda sadarbības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz vietējās rīcības grupas iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām. Lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana Jūs tiekat lūgti aizpildīt aptaujas anketu.

Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņem 10 - 15 minūtes no Jūsu laika. Aptaujas aizpildīšanas laiks līdz 2019. gada 10.janvārim. Saite uz aptaujas anketu pieejama ŠEIT.


Burtnieku novada pašvaldība, plānojot dalību biedrību “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” un “No Salacas līdz Rūjai” organizētajās projektu pieteikumu atlasēs Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par prioritārajiem projektiem, kas būtu iesniedzami projektu konkursam.

Anketas “Burtnieku novadā prioritāri īstenojamie projekti ar LEADER programmas atbalstu” līdz 12. novembrim (ieskaitot) iesniedzamas pagastu pārvaldēs vai elektroniski. Saite uz aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394551781/


Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par nodokļu reformu

Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz šī gada 21.oktobrim aizpildīt aptaujas anketu par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Aptauja ir daļa no tiesībsarga ierosinātās pārbaudes lietas par nodokļu reformas neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un risinājumu izvērtējuma. Lasīt vairāk


Šobrīd īstenojam Burtnieku novada pašvaldības 13 līdz 30 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par mūsu pašvaldību kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu.

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums! Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes Tava laika! To aizpildīt var līdz pirmdienai, 1. oktobrim.

Aptaujas anketu vari aizpildīt šeit

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA

Plašāka informācija: Daiga Kīna, jaunatnes lietu speciāliste, tālr. 28602525


Burtnieku novada pašvaldība vēlas noskaidrot Burtnieku pagasta iedzīvotāju apmierinātību ar SIA “VTU-Valmiera” sabiedriskā transporta maršruta “Valmiera-Burtnieki-Eniņi-Valmiera” atiešanas laiku no pieturas “Burtnieki” rīta pusē – plkst. 8.15. Tāpat pašvaldībā vēlas noskaidrot apmierinātību ar atiešanas laiku no Valmieras autoostas pašreizējam maršrutam “Valmiera-Burtnieki-Eniņi-Valmiera” plkst. 16.05. Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un nodoti SIA “VTU-Valmiera” izskatīšanai, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieņemt lēmumu par atiešanas laiku maiņu.

Aptaujas anketas var aizpildīt no 16. maija līdz 1. jūnijam. Tās iesniegt var Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, Burtnieku pagasta bibliotēkā vai elektroniski šeit

Burtnieku novada pašvaldība

Juridiskā adrese: J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

Tālr. 64226643, fakss 64226332, e-pasts: info@burtniekunovads.lv

Darba laiks

Ar iepriekšēju pierakstu (pagastu pārvaldēs bez pieraksta apmeklētāju pieņemšanas laikos)
Pirmdien 8.00 - 18.00
Otrdien 8.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 16.00
*Pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Piekļūstamības paziņojums

Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi 

Datu privātuma politika

Tīmekļvietnē publicētās informācijas pārpublicēšana bez saskaņošanas ir aizliegta ar likumu

Burtnieku novada pašvaldības organizētajos pasākumos var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālos. Iebildumu gadījumā varat vērsties pie pasākuma organizatora vai fotogrāfa, lai Jūs nefotografē un fotogrāfijas ar Jums nekur neparādās publiski

Dizaina izstrāde:blank

Izstrādāts:DirectHit